Mobiele menu

Wat moet er op het etiket? Onderzoek naar begrijpelijke etiketteksten en implementatie ervan in de apotheek

Samenvatting na afronding

Etiketteksten bevatten essentiële informatie voor het juiste gebruik van geneesmiddelen. Niet alle patiënten begrijpen de etiketteksten. De doelstellingen van dit projecten waren:

  1. Onderzoeken welke aanpassingen van de doseer- en gebruiksadviezen leiden tot een beter begrip
  2. Verwerken van de uitkomsten in een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en een handleiding voor het toepassen van doseeradviezen op het etiket.
  3. Patiënten informeren over doseeradviezen en gebruiksadviezen/waarschuwingen.

Resultaten

In een kwalitatief onderzoek (N=39, 18 met beperkte gezondheidsvaardigheden) zijn de begripsproblemen van de huidige teksten bepaald. De uitkomsten leidden tot geoptimaliseerde teksten.
In een kwantitatief onderzoek (N= 159, 79 met beperkte gezondheidsvaardigheden) is bekeken of de geoptimaliseerde teksten beter werden begrepen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de geoptimaliseerde teksten inderdaad beter werden begrepen. Op basis van deze uitkomsten is een richtlijn voor het opstellen en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten ontwikkeld. De verbeterde teksten zijn geïmplementeerd in Pharmabase.
 

Samenvatting bij start

Veel patiënten maken fouten bij hun geneesmiddelengebruik. Een oorzaak hiervan is een onduidelijke etikettekst van een geneesmiddel. De teksten zijn complex, omdat ze bestaan uit doseeradviezen (2 maal daags 1 tablet), gebruiksadviezen (’s avonds innemen), en gebruikswaarschuwingen (pas op met alcohol). Ook gezondheidsvaardigheden van patiënten kunnen onjuist gebruik van geneesmiddelen veroorzaken.

Dit project onderzoekt de begrijpelijkheid van etiketteksten om ze te verbeteren. Eerst worden etiketteksten voorgelegd aan patiënten met beperkte en goede gezondheidsvaardigheden. Begripsproblemen worden geanalyseerd en leiden tot verbeteringen van etiketteksten. In een vervolgonderzoek worden de huidige en de verbeterde etiketteksten vergeleken op begrijpelijkheid.
De resultaten worden verwerkt in een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en in te ontwikkelen e-learningmodules voor patiënten en zorgverleners. Tot slot worden de verbeterde etiketteksten verwerkt in Pharmabase.
 

In de media

Producten

Titel: De begrijpelijkheid van etiketteksten op de verpakking van geneesmiddelen.
Auteur: Maghroudi E, Borgsteede SD, Rademakers JJDJM, Van Dijk L, Van Hooijdonk CMJ
Magazine: Het Tekstblad
Link: http://www.tekstblad.nl
Titel: The impact of textual elements on the comprehensibility of drug label instructions: a systematic review
Auteur: Magroudi E, Van Hooijdonk CMJ, van de Bruinhorst H, Van Dijk L, Rademakers JJDJM, Borgsteede SD
Magazine: Health Communication
Titel: Etiketteksten op de schop voor beter begrip patiënt
Auteur: Maghroudi E, Van Hooijdonk C, Journée-Gilissen M, Borgsteede S
Magazine: Pharmaceutisch Weekblad
Link: http://www.pw.nl
Titel: Begrijpelijke etiketteksten in de apotheek
Auteur: Maghroudi E, Borgsteede S, Van Hooijdonk C.
Magazine: Apotheekteam magazine
Titel: Hoe maak ik begrijpelijke etiketteksten in de apotheek?
Auteur: Maghroudi E, Dankers M
Titel: Richtlijn voor het opstellen van begrijpelijke etiketteksten
Auteur: Projectgroep begrijpelijke etiketteksten Maghroudi et al.
Titel: Begrijpelijke etiketteksten
Auteur: Stichting Health Base
Titel: Handleiding voor het opstellen van begrijpelijke doseerinstructies op het etiket
Auteur: Projectgroep begrijpelijke etiketteksten. Magroudi et al.
Titel: Linguistic Content Analysis on Drug Label Instructions
Auteur: E. Maghroudi, S.D. Borgsteede, L. van Dijk, J. Rademakers, G.M. Boland, J. van der Velden, M.F. Journée-Gilissen, C.M.J. van Hooijdonk
Titel: Begrijpelijkheid van instructies op de etiketten van geneesmiddelen
Auteur: E. Maghroudi, S.D. Borgsteede, L. van Dijk, J. Rademakers, G.M. Boland, J. van der Velden, M.F. Journée-Gilissen, C.M.J. van Hooijdonk
Titel: Improvement of comprehensibility of drug label instructions using liguistic content analysis
Auteur: Ekram Maghroudi, Sander Borgsteede, Gudule Boland, Liset van Dijk, Channah de Haas, Marleen Journée-Gilissen, Jany Rademakers, Janneke van der Velden, Henk Westerhof, Charlotte van Hooijdonk
Titel: Lunchworkshop: Verantwoord medicijngebruik bij migranten en laaggeletterden
Auteur: Boland G, Maghroudi E
Titel: Nieuwsberichten
Auteur: Anoniem

Verslagen


Eindverslag

Inleiding: Etiketteksten bevatten essentiële informatie voor het juiste gebruik van het geneesmiddel. Niet alle patiënten begrijpen etiketteksten. Het doel van dit project was om: (1) te onderzoeken welke aanpassingen van etiketteksten zorgen voor een beter begrip, (2) de uitkomsten te verwerken in een richtlijn voor het opstellen en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten.
Methode: In een kwalitatief onderzoek (N=39, 18 met beperkte gezondheidsvaardigheden) zijn de begripsproblemen met de huidige teksten bepaald. De uitkomsten leidden tot geoptimaliseerde teksten. In een kwantitatief onderzoek (N= 159, 79 met beperkte gezondheidsvaardigheden) is bepaald of de geoptimaliseerde teksten beter begrepen werden.
Resultaten: de geoptimaliseerde teksten werden beter begrepen.
Conclusie: Er is een richtlijn voor het opstellen en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten. De verbeterde teksten zworden toegepast in de apotheek.

Kenmerken

Projectnummer:
848022004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.M.J. van Hooijdonk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Health Base