Mobiele menu

Wat is ‘onbedoelde zwangerschap’ eigenlijk? Toegankelijke communicatie naar professionals en het algemene publiek.

Zowel in de zorg als in de samenleving als geheel worden aannames gemaakt over onbedoelde zwangerschap en wie dit overkomt. Zo bestaat het idee dat het vooral voorkomt bij jonge, kwetsbare meiden. Ook wordt vaak aangenomen dat een zwangerschap gepland óf ongepland, en gewenst óf ongewenst is. Onderzoek en praktijk laten echter een genuanceerder beeld zien. Omdat onterechte aannames kunnen leiden tot stigmatisering van onbedoeld zwangeren in de maatschappij, willen we in dit project wetenschappelijke kennis hierover op een toegankelijke manier delen met zorgprofessionals en het algemene publiek. Twee onderzoeksteams uit het leernetwerk KOOZ (van het Amsterdam UMC en LUMC) willen gezamenlijk een artikel schrijven voor een vakblad, en een artikel voor het brede publiek in een krant. Hiermee hopen zij dat belangrijke wetenschappelijke kennis terecht komt waar het nodig is, en zo bij kan dragen aan hoe wordt gekeken naar onbedoelde zwangerschappen in Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
05540052210006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.Y. Beumer MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC