Mobiele menu

Wat is waardigheid?

Waardigheid is een term die vaak wordt gebruikt in ethische debatten. De roep om een ‘waardig’ leven of ‘waardig’ einde wordt genoemd als belangrijk argument voor verandering of aanpassing van wetgeving. Het begrip menselijke waardigheid is ook opgenomen in het handvest van de Verenigde Naties. Het is de basis voor de uitleg van de rechten van de mens. Ondanks dat alles, is niet duidelijk wat er nu precies wordt bedoeld met menselijke waardigheid.
Vanuit het ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid is daarom aan een jurist en een filosoof gevraagd met elkaar in gesprek te gaan over dit begrip. Wat wordt er vanuit de respectievelijke vakgebieden van het recht en de filosofie onder verstaan? Hoe wordt er vorm en inhoud aan gegeven? Is het voor iedereen duidelijk wat er mee wordt bedoeld? En als dat niet zo is, zou het duidelijker omschreven moeten worden, of is het juist goed dat de betekenis niet helemaal vaststaat?

Over deze en andere vragen hebben Aart Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden, en Ruud Kaulingfreks, filosoof en docent organisatieontwikkeling aan de universiteit voor Humanistiek in Utrecht, elkaar brieven geschreven met als hoofdthema ‘Wat is waardigheid’. Deze brieven zijn gebundeld in het voorliggende essay.

In de hoop dat deze brieven aanleiding zijn tot nadere reflectie en debat over het begrip waardigheid.

Meer informatie

Wat is waardigheid? Een briefwisseling tussen een jurist en een filosoof

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
141110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. mr. A.C. Hendriks
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center