Mobiele menu

Wat werkt in Home-Start om kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden te signaleren en ondersteunen?

Duizenden vrijwilligers ondersteunen jaarlijks tienduizenden kwetsbare gezinnen door het aanbieden van informele opvoedondersteuning. De huidige effecten van opvoedondersteuning blijken echter niet erg sterk en grote vrijwilligersorganisaties geven aan behoefte te hebben aan meer kennis over de werkzame elementen in hun hulpaanbod.

Daarom wordt in deze studie onderzocht “wat werkt” in de opvoedondersteuning door Home-Start, een vrijwilligersorganisatie die gezinnen helpt door het zelfvertrouwen en sensitief opvoedgedrag van ouders te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Hierbij wordt de werkzaamheid van generieke factoren onderzocht, zoals machting tussen vrijwilligers en gezinnen, de kwaliteit van de werkrelatie en de implementatie van Home-Start principes.

De verwachting is dat het onderzoek bijdraagt aan een verbeterde ondersteuning van vrijwilligers en daarmee een betere preventie van opvoed- en opgroeiproblemen in kwetsbare gezinnen.

Kenmerken

Projectnummer:
744130104
Looptijd: 67%
Looptijd: 67 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. G.J. Overbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam