Mobiele menu

Wat werkt voor wie? Het creëren van arbeidsmogelijkheden voor cliënten met een psychische kwetsbaarheid door integrale re-integratie aanpak van multiproblematiek

Doel

Mensen met een psychische kwetsbaarheid die zijn aangewezen op een uitkering of ondersteuning van de gemeente hebben vaak te maken met veel verschillende professionals. De betrokken regio’s in dit project hebben onderzocht hoe de samenwerking tussen professionals van verschillende domeinen verder verbeterd kan worden om zo te groeien in de gezamenlijke aanpak van de meervoudige problematiek van cliënten. Hoe kan hiermee worden bijgedragen aan de missie om arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten?

Aanpak/werkwijze

Om de bevorderende factoren voor een integrale aanpak gericht op het (her)vinden van werk door mensen met een psychische kwetsbaarheid te identificeren en de integrale aanpak te ontwikkelen is in deze studie gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Aan de hand van casuïstiekvoering is gezocht naar de principes voor een geslaagde integrale aanpak. Eerst is kennis verzameld over factoren die de onderlinge samenwerking effectiever maken. Vervolgens zijn professionals en cliënten met deze kennis aan de slag gegaan. Daarnaast zijn voor de procesevaluatie semigestructureerde interviews afgenomen.

Samenwerkingspartners

Gemeente Berg en Dal, Gemeente Beuningen, Gemeente Den Haag, Gemeente Druten, Gemeente Heumen, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Nijmegen, Gemeente Wijchen, Radboud Universiteit Nijmegen, Indigo Preventie, Tilburg Universiteit, UWV en MGR Rijk van Nijmegen.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat de integrale aanpak wordt bevorderd als de hulpvraag van de cliënt het leidende principe vormt. Dit vraagt echter om mondige cliënten die in staat worden gesteld hun hulpvraag te articuleren. Verder vraagt bevordering van een integrale aanpak veel van werkgevers en professionals. Zo wordt aanbevolen om vakmanschap te faciliteren en verbinden, betaalde ervaringsdeskundigen in te zetten om het perspectief van de cliënt verder te benadrukken en de integrale aanpak te borgen op bestuurlijk niveau. 

Producten van ZonMw

Producten

Titel: Eindrapportage
Titel: Arbeid als Medicijn - Handleiding en e-learning module
Link: https://arbeidalsmedicijn.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
535003006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.J. van Oosten
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc