Mobiele menu

Web-based time trade-off incorporating interviewer help: Efficiency with validity

In economische evaluaties kan de ernst van gezondheidsproblemen worden uitgedrukt met behulp van zogenaamde utiliteiten. De Time Trade-Off (TTO) is een interviewmethode om deze utiliteiten te meten. In de TTO wordt de ernst van problemen gemeten met hoeveel levensjaren iemand bereid is in te leveren om die problemen te voorkomen. Steeds vaker worden TTOs uitgevoerd via internet zonder interviewer, maar de betrouwbaarheid daarvan is discutabel.

Resultaten

Eerst is de hulp die TTO respondenten nodig hebben van een interviewer onderzocht. Op basis daarvan is een uitgebreide TTO voor internet ontwikkeld, waarin hulp wordt geboden zoals een interviewer die zou geven. Echter, de verschillen met een standaard internet TTO bleken klein. Het zogenaamde non-trading verminderde, maar zonder de validiteit en betrouwbaarheid te verbeteren. Zelfs met zorgvuldig design kan daarom niet worden verwacht dat internet TTOs dezelfde validiteit en betrouwbaarheid hebben als interview TTOs.

Producten

Titel: Qualitative and Quantitative Analysis of Interviewer Help Answering the Time Tradeoff
Auteur: Edelaar-Peeters Y, Stiggelbout AM, Van den Hout WB
Magazine: Medical Decision Making
Titel: Time trade-off: one methodology, different methods
Auteur: Attema AE, Edelaar-Peeters Y, Versteegh MM, Stolk EA
Magazine: European Journal of Health Economics
Titel: In beweging; magazine voor mensen met reuma
Auteur: Edelaar-Peeters Y, Stiggelbout AM, Van den Hout WB

Verslagen


Eindverslag

Time trade-off via internet met hulp zoals van een interviewer

Achtergrond
In economische evaluaties van gezondheidszorg worden kosten afgewogen tegen gezondheid. De winst in gezondheid kan worden gemeten met de ‘Time trade-off’ (TTO) methode. In de TTO wegen mensen jaren in perfecte gezondheid af tegen jaren met een ziekte. Bijvoorbeeld: Leeft u liever 10 jaar in perfecte gezondheid of 15 jaar met een dwarslaesie? Hoe zieker iemand is, hoe meer jaren die persoon bereid zal zijn in te leveren om gezond te worden.

Doel
Mensen vinden het moeilijk om de TTO te beantwoorden en hebben hulp nodig van een interviewer. TTO via internet, zonder interviewer, geeft daarom nu nog minder betrouwbare antwoorden. Ons doel is om een internet TTO te maken waarin hulp zoals van een interviewer is verwerkt. Hierdoor kan de TTO bij grote groepen afgenomen worden zonder de extra tijd en kosten van interviews.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
152002037
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. W.B. van den Hout
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center