Mobiele menu

Weer lekker in je vel met sport en spel

In 2 jaar tijd hebben wij 5 groepen Cool 2B Fit Almere gedraaid. In totaal hebben 53 kinderen meegedaan waarvan 90% is doorgestroomd naar een sportclub. De conditie is gemiddeld met 200% toegenomen, het BMI verminderd en het zelfvertrouwen vergroot. De kinderen geven aan weer plezier in bewegen te hebben en weer lekkerder in
hun vel te zitten. Onze succesfactoren zijn; Samenwerking, positiviteit, plezier, een luisterend oor, werken vanuit de motivatie van het gezin en de belevingswereld van de kinderen. Ook is samenwerking met andere disciplines onmisbaar. Dankzij de Aanpak Gezond Gewicht Almere (landelijke proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen) hebben wij nu korte lijnen met huisartsen, JGZ, gemeente, scholen, wijkteams, buurtsportcoaches, sportverenigingen etc. Daardoor kan je complexe situaties overleggen met de desbetreffende discipline. Overgewicht is bijna nooit een op zichzelf staand probleem. Dit is meestal het gevolg van een onderliggend probleem. Dankzij de samenwerkingen kan dit probleem snel herkend en aangepakt worden.

Verslagen


Eindverslag

In 2 jaar tijd hebben wij 5 groepen Cool 2B Fit Almere gedraaid. In totaal hebben 54 kinderen meegedaan waarvan er 39 zijn doorgestroomd naar een sportclub. De conditie is gemiddeld met 200% toegenomen, het BMI verminderd en het zelfvertrouwen vergroot. De kinderen geven aan weer plezier in bewegen te hebben en weer lekkerder in hun vel te zitten.
Onze succesfactoren zijn; Samenwerking, positiviteit, plezier, een luisterend oor, werken vanuit de motivatie van het gezin en de belevingswereld van de kinderen.
Ook is samenwerking met andere disciplines onmisbaar. Dankzij de Aanpak Gezond Gewicht Almere (landelijke proeftuin ketenaanpak overgewicht bij kinderen) hebben wij nu korte lijntjes met huisartsen, JGZ, gemeente, scholen, wijkteams, buurtsportcoaches, sportverenigingen etc. Daardoor kan je complexe situaties overleggen met de desbetreffende discipline. Overgewicht is bijna nooit een op zichzelf staand probleem. Dit is meestal het gevolg van een onderliggend probleem. En dankzij de samenwerking kan dit probleem snel herkend en aangepakt worden.

Het Cool2BFit programma in Almere is een groot succes! Inmiddels zijn er 2 groepen gestart, waarvan 1 groep nu in de sportfase zit en de andere groep nog in de intensieve fase. Het BMI en vetpercentage bij de kinderen is naar beneden, de conditie is fors verbeterd en 7 van de 9 kinderen zijn doorgestroomd naar een sport. En het aller belangrijkste: Ze hebben plezier in bewegen!

Na de intensieve fase waarin de kinderen en ouders beiden 7 bijeenkomsten hebben bijgewoond over voeding, gedrag en bewegen en twee keer per week sporten en een reeks proeflessen doen bij lokale sportaanbieders, gaan ze de sportfase waarin ze nog een keer bij ons sporten en stromen ze in bij een zelfgekozen sport. Daarna volgt na een jaar de follow-up fase waarin wij de ouders en kinderen nog monitoren, maar zij het bewegen in eigen omgeving gaan doen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005304
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Walrave
Verantwoordelijke organisatie:
Slim Fysio Sport