Welk diermodel, welk transplantatiemateriaal en welke interventiemethode zou moeten worden gebruikt als een therapie voor leeftijd gerelateerde macula degeneratie?

Projectomschrijving
2017 Ronde Kennisinfrastructuur (de praktijk van een ‘Synthesis of Evidence'): Leeftijd-gerelateerde macula degeneratie is de meest voorkomende ziekte van het netvlies die leidt tot blindheid. Deze ziekte treft ongeveer 4% van de populatie boven de 60 jaar oud en op dit moment is er nog geen behandeling beschikbaar. De cellaag die voornamelijk is aangedaan bij AMD is het retinaal pigment epitheel (RPE). Binnen onze onderzoeksgroep hebben we kennis opgebouwd van de ziekte en gezondheid van het RPE en we kunnen RPE maken uit stamcellen. De volgende stap richting een therapie is het transplanteren van deze cellen in preklinische modellen. We hebben hier enige ervaring mee in muizenogen. Echter, transplantaties in rattenogen lijken efficiënter te zijn. Vanwege grootte van het oog zijn de cellen beter te plaatsen en is het resultaat meer reproduceerbaar. Deze technologie is nog experimenteel en niet volledig ontwikkeld. Samen met het NIH-NEI (National Eye Institute) gaan wij deze methode optimaliseren, zodat we de technologie ook hier in Nederland kunnen uitvoeren.
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Leeftijds gebonden macula degeneratie (AMD) is een oogziekte die bij 4 % van mensen boven de leeftijd van 60 voorkomt. Bij AMD degenereert het netvlies (retina), waarbij het centrale zicht geleidelijk steeds minder wordt . Het netvlies bestaat uit meerdere cellagen, waaronder het retinaal pigment epitheel (RPE). Deze laag is essentieel voor normaal zicht en is aangedaan in AMD. Er wordt al een tijd geprobeerd het zieke RPE te vervangen door gezond donor RPE. Men komt echter een hoop problemen tegen: Het type diermodel dat gebruikt zou moeten worden voor goede en efficiënte studies is niet duidelijk en over de juiste herkomst van het RPE (humaan donor, foetaal, cel lijnen, stam cel-RPE et cetera) is ook geen overeenstemming. Als derde variabele is dan ook nog de transplantatiemethode (injectie van losse cellen, operatie incluis cellen op scaffolds). Kortom, tot nu toe is er noch overzicht noch overeenstemming over de juiste interventie bij experimenteel therapeutische RPE transplantaties voor AMD. Met behulp van deze systematische review hopen wij hier inzicht in te krijgen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
114024111
Looptijd:
2017
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.A.B. Bergen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC