Mobiele menu

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam volgens integrale wijkaanpak

Projectomschrijving

Inzet van sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Mensen zijn daardoor gezonder, weerbaarder en leven langer, en zij geven ook zelf meer sociale steun. Er zijn op dit moment echter ouderen die nog onvoldoende ondersteuning hebben van hun sociale netwerk. Daardoor ligt een onnodig zwaar accent op de professionele zorg. Bovendien wordt vanuit het zorg- en welzijnsaanbod nog onvoldoende vraaggericht gewerkt.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een wijkaanpak die het sociale netwerk verstevigt en problemen signaleert. De aanpak spoort kwetsbare ouderen op, investeert in sociale netwerken en verbindt het zorg- en welzijnsaanbod.

Werkwijze
Bijna 1500 ouderen worden ondervraagd, bij de start en na twee jaar. Dat zal laten zien of de sociale netwerken zijn versterkt en wat het effect daarvan is.

Doelgroep
Kwetsbare 75-plussers die zelfstandig wonen maar een klein sociaal netwerk hebben.

Producten

Titel: Social cohesion as perceived by community-dwelling older people
Auteur: HM van Dijk, JM Cramm, AP Nieboer
Magazine: Journal of Ageing and Later Life
Titel: Neighborhood attributes security and solidarity promote the well-being of community-dwelling older people
Auteur: JM Cramm, AP Nieboer
Magazine: Geriatrics & Gerontology International
Titel: Self-management abilities and frailty are important for healthy aging among community-dwelling older people
Auteur: JM Cramm, J Twisk, AP Nieboer
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: Relationships between frailty, neighbourhood security, social cohesion and sense of belonging among community-dwelling older people
Auteur: JM Cramm, AP Nieboer
Magazine: Geriatrics & Gerontology International
Titel: Even Buurten
Auteur: Dr. Marleen Goumans, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, Lector Samenhang in de Ouderenzorg en Programmadirecteur. Mirjam de Leeuwe, Gemeente Rotterdam, Projectleider.
Magazine: Kwaliteit in Zorg
Titel: The ideal neighbourhood for ageing in place as perceived by frail and non-frail community-dwelling older people
Auteur: HM van Dijk, JM Cramm, J van Exel, AP Nieboer
Magazine: Ageing & Society
Titel: Evaluating an Integrated Neighbourhood Approach to improve well-being of frail elderly in a Dutch community
Auteur: JM Cramm, H van Dijk, F Lötters, J van Exel, AP Nieboer
Magazine: BMC Research Notes
Titel: The experiences of neighbour, volunteer and professional support-givers in supporting community dwelling older people
Auteur: HM van Dijk, JM Cramm, AP Nieboer
Magazine: Health and Social Care in the Community
Titel: The importance of neighborhood social cohesion and social capital for the well-being of older adults in the community
Auteur: JM Cramm, HM van Dijk, AP Nieboer
Magazine: The Gerontologist
Titel: Klinische les: Belang van ondersteunende netwerken voor ouderen
Auteur: HM van Dijk, JM Cramm, M Goumans, A Brix, S Bakker, AP Nieboer
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: Het belang van sociale cohesie en sociaal kapitaal in de buurt voor het welzijn van ouderen
Auteur: JM Cramm, HM van Dijk, AP Nieboer
Magazine: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Titel: Background characteristics, resources and volunteering among older adults (aged ≥70 years) in the community
Auteur: JM Cramm, AP Nieboer
Magazine: Geriatrics & Gerontology International
Titel: Even Buurten
Auteur: HM Van Dijk, JM Cramm, F Lötters, AP Nieboer
Link: http://www.bmg.eur.nl/onderzoek/secties/smw/onderzoeksrapporten_smw/

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Inzet van sociaal netwerk

Een sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Mensen zijn daardoor gezonder, weerbaarder en leven langer, en zij geven ook zelf meer sociale steun. Er zijn op dit moment echter ouderen die nog onvoldoende ondersteuning hebben van hun sociale netwerk. Daardoor ligt een onnodig zwaar accent op de professionele zorg. Bovendien wordt vanuit het zorg- en welzijnsaanbod nog onvoldoende vraaggericht gewerkt.

Doel
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een wijkaanpak die het sociale netwerk verstevigt en problemen signaleert. De aanpak spoort kwetsbare ouderen op, investeert in sociale netwerken en verbindt het zorg- en welzijnsaanbod.

Werkwijze
Bijna 1500 ouderen worden ondervraagd, bij de start en na twee jaar. Dat zal laten zien of de sociale netwerken zijn versterkt en wat het effect daarvan is.

Doelgroep
Kwetsbare 75-plussers die zelfstandig wonen maar een klein sociaal netwerk hebben.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
314030201
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. de Leeuwe
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam