Mobiele menu

Welzijn op Recept in de regio IJsselland

Projectomschrijving

Binnen de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein zijn samenwerken en het versterken van de sociale basis belangrijke aandachtspunten. Deze aandachtspunten komen inwoners direct ten goede en sluiten bovendien aan bij de brede kijk op positieve gezondheid die tegenwoordig wordt gehanteerd. Om integrale ondersteuning en zorg, gericht op alle levensdomeinen, te kunnen aanbieden, is de ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. GGD IJsselland gaat in samenwerking met gemeenten Hardenberg, Kampen en Zwartewaterland Welzijn op Recept opzetten als erkende interventie. De focus ligt hierbij op een integrale samenwerking van veel verschillende professionals in de wijk/gemeente; Welzijn op Recept vormt een brug tussen het zorg domein en sociaal domein. Specifieke expertise en begeleiding wordt ingezet door het Landelijke Kennisnetwerk Welzijn op Recept om de innovatie te doen slagen.

Verslagen


Eindverslag

Vanuit het ZonMw project Aan de slag met Preventie is in Regio IJsselland in drie gemeenten gestart met de interventie Welzijn Op Recept.

Bij Welzijn op Recept (hierna: WOR) verwijst een zorgverlener een patiënt met psychosociale klachten met behulp van een welzijnsrecept naar een welzijnscoach. De welzijnscoach verkent in een intakegesprek de behoeften van de deelnemer, waarbij aandacht uitgaat naar alle levensdomeinen. Daarnaast biedt de welzijnscoach ondersteuning bij het verbeteren van gezondheid en welzijn. De patiënt kiest vervolgens, eventueel met behulp van de welzijnscoach, een welzijnsarrangement uit. Deze welzijnsarrangementen worden lokaal ontwikkeld en bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals vrijwilligerswerk, sociale activiteiten of beweegactiviteiten. Wijkgericht, op maat en met de kans op duurzame verbetering. Deelname aan de activiteiten heeft tot doel om de kwaliteit van leven te vergroten, mede door het opdoen van sociale contacten. De welzijnscoach koppelt naar de verwijzer de voortgang terug. Hoewel WOR een vast stappenplan kent, is er veel ruimte voor lokale invulling. Dit is een belangrijke meerwaarde voor de uitvoering, omdat er dan aangesloten kan worden bij lokale ontwikkelingen en initiatieven en reeds bestaande netwerken.

GGD IJsselland fungeert als projectleider en begeleidt bij de implementatie van deze interventie in de verschillende gemeenten. De regionale projectleider van de GGD begeleidt gemeenten bij het project ‘Samen in Beweging’. Deze begeleiding bestaat vooral uit het faciliteren van bijeenkomsten voor professionals en beleidsmedewerkers om de randvoorwaarden voor integrale samenwerking te bevorderen.

Samenvatting van de aanvraag

De huidige ontwikkelingen in het sociaal domein zetten de verlening van integrale ondersteuning en zorg centraal, waarbij samenwerking en versterking van de sociale-zorginfrastructuur belangrijke aandachtspunten zijn. Zowel bij de gemeente, in het welzijnswerk als in de eerstelijnszorg is de behoefte aan meer en betere samenwerking groot. Een goede samenwerking en een sterke sociale-zorginfrastructuur komen inwoners direct ten goede en sluiten bovendien aan bij de brede kijk op gezondheid die tegenwoordig wordt gehanteerd: ‘Gezondheid is het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Om integrale ondersteuning en zorg, gericht op alle levensdomeinen, te kunnen aanbieden, is de ontwikkeling van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. GGD IJsselland is in samenwerking met gemeenten Hardenberg, Kampen en Zwartewaterland aan de slag met het opzetten van Welzijn op Recept als effectieve interventie waarmee de samenwerking tussen eerstelijnszorg en het sociaal werk vormgegeven zal worden. De focus ligt hierbij op een integrale samenwerking van veel verschillende professionals in de wijk/gemeente; Welzijn op Recept vormt een brug tussen het zorg domein en sociaal domein. Specifieke expertise en begeleiding is gewenst door het Landelijke Kennisnetwerk Welzijn op Recept om de innovatie te doen slagen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002732
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M. Jansen - van Vilsteren
Verantwoordelijke organisatie:
GGD IJsselland