Mobiele menu

Werken aan bestendige domeinoverstijgende hulp en ondersteuning in de wijk voor jongeren rond 18 jaar

Jongeren die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de Jeugdwet kunnen verschillende problemen ervaren als zij volwassen worden. Zij krijgen dan te maken met regels en instanties die gericht zijn op volwassenen en er wordt van hen verwacht dat ze veel meer zelf kunnen regelen.

In de gemeente Oosterhout werken verschillende professionals samen om deze jongeren passende hulp en ondersteuning te bieden. Die samenwerking noemen we ‘wijkgericht’, omdat die zoveel mogelijk aansluit op de persoonlijke leefsituatie van de jongere. De ervaringen van jongeren en ouders vormen de basis van dit actieonderzoek.

Samen met professionals, beleidsmakers van de gemeente en de partners in het veld onderzoeken zij bestaande casussen om te ontdekken hoe de wijkgerichte samenwerking beter kan. Zij kijken daarbij naar de kennis, vaardigheden en houding van professionals en de regels en systemen binnen de gemeente.

De resultaten van het onderzoek worden onder meer verwerkt in opleidingen voor professionals.

Producten

Titel: Op naar een soepele overgang naar 18 jaar voor jongeren die jeugdhulp ontvangen. Leren van ervaringen van jongeren uit de gemeente Oosterhout.
Auteur: Yvette Ilmer, Caroline Kruyt
Link: https://www.ggdwb.nl/app/uploads/sites/3/2023/12/Rapportage-Op-naar-een-soepele-overgang-naar-18-jaar-voor-jongeren-die-jeugdhulp-ontvangen_2023.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
744220106
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. C.E Kruyt MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Oosterhout