Mobiele menu

Werken aan de GLI: doorontwikkeling en evaluatie van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor werkenden

Projectomschrijving

GLI-teams en huisartsen signaleren veel uitval bij de GLI onder werkenden. Inzicht is nodig in factoren die deelname bevorderen en uitval voorkomen t.b.v. gezondheidswinst voor werkenden en daarmee impact op de samenleving. Het doel van het project is het doorontwikkelen en evalueren van de BeweegKuurGLI die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van werkenden. Het project bestaat uit 4 fasen: 1) probleemanalyse, 2) doorontwikkeling BeweegKuurGLI, 3) implementatie en evaluatie, 4) disseminatie. Alle fasen worden in nauwe samenwerking met werkenden, GLI-verwijzers en GLI-professionals uitgevoerd. De doorontwikkelde BeweegKuurGLI voor werkenden wordt binnen de kaders van de vergoeding en mogelijkheden van de interventie opgenomen in het aanbod van de interventie-eigenaar, en resulteert in een ‘Wat werkt voor werkenden dossier’ en een handreiking voor huisartsen om werkenden gericht te verwijzen. Dit project leidt tot betere samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012210017
Looptijd: 9%
Looptijd: 9 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Lok MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgorganisatie Eerste Lijn