Mobiele menu

Werken met een ernstige psychiatrische aandoening: naar een multidisciplinaire richtlijn

Ongeveer 300.000 Nederlanders hebben een ernstige psychische stoornis. Ook zij willen meestal graag betaald werk. Dat vinden ze maar moeizaam. Op dit moment heeft ongeveer 12% van hen een baan. Het is belangrijk, dit percentage te verhogen. Daarmee worden de talenten van deze groep beter benut, en het is goed voor hun welzijn.

Belangrijke knelpunten zijn:

  • Er is nog te weinig bekend over de barrières en mogelijkheden bij het vinden en behouden van werk.
  • Het is niet duidelijk, hoe mogelijkheden en belastbaarheid van individuele betrokkenen bepaald kunnen worden.
  • Het is niet precies duidelijk, hoe deze groep het beste naar betaald werk begeleid kan worden.
  • Het moet duidelijker worden wat de betrokkenen daarbij zelf kunnen doen.
  • De samenwerking tussen betrokken buitenstaanders kan vaak beter. Bijvoorbeeld die tussen professionals in de psychiatrie en professionals in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde.

Doel

Dit project wil de bestaande kennis verzamelen, en die gebruiken om een multidisciplinaire richtlijn op te stellen.

Verslagen


Eindverslag

Deelnemen aan het arbeidsproces is voor veel mensen een uitdaging. Uit de relatief lage arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische problematiek blijkt dat zij meer hindernissen moeten overwinnen. Op initiatief van de NVAB (beroepsvereniging bedrijfsartsen) en het Trimbos-instituut en in samenwerking met o.a. het Kenniscentrum Phrenos, Anoiksis, Landelijk Platform GGZ en betrokken beroepsverenigingen, is een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld over werken met ernstige psychische problematiek. Arbeidsrehabilitatie betreft een omvattend proces, van eerste oriëntatie op werk(hervatting) tot loopbaanbegeleiding. In deze richtlijn ligt de nadruk vooral op het behoud van werk. De richtlijn is ontwikkeld als hulpmiddel. De richtlijn "Werk en ernstige psychische aandoeningen" geeft aanbevelingen ter ondersteuning van mensen met langdurige en ernstige psychische aandoeningen die graag mee willen doen in het arbeidsproces. Het doel van de richtlijn is optimale arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen te garanderen, opdat werkuitval bij deze doelgroep zoveel als mogelijk wordt voorkomen.
Dit project heeft als doel om een multidisciplinaire richtlijn op te stellen over werken met een ernstige en chronische psychiatrische aandoening, ofwel mensen met severe mental illnesses (smi). Daarbij gaat het om aandoeningen als schizofrenie en verwante psychosen, manisch-depressieve stoornis, en ernstige persoonlijkheidsstoornis. Mensen met dergelijke ernstige psychische stoornissen hebben gewoonlijk dezelfde wensen als andere burgers, ook als het gaat om participeren in de arbeidsmarkt. Op dit moment is de arbeidsparticipatie in betaalde banen echter ongeveer 12%. De uitdaging is om deze achterstandssituatie te verbeteren. Diverse professionals zijn betrokken bij de arbeidsintegratie van deze groep: bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, psychiaters, psychologen, trajectbegeleiders, SPV’ers, jobcoaches. Deze professionals kennen elkaar en elkaars mogelijkheden vaak niet, stemmen hun taken niet op elkaar af en overleggen zelden. De richtlijn wordt mede op basis van een uitgebreide kennissynthese opgesteld. Deze synthese bestaat uit een knelpuntenanalyse, literatuuronderzoek, focusgroepen en een casusstudie. We hebben vijf knelpuntgebieden met bijbehorende uitgangsvragen benoemd. Per uitgangsvraag worden knelpuntanalyses en literatuuronderzoek gedaan. Een speciaal onderdeel vormt de casusstudie. Deze studie bestaat uit interviews met acht cliënten en de sleutelpersonen om hen heen. Hiermee zoeken we in principe antwoord op alle vijf de uitgangsvragen.

Kenmerken

Projectnummer:
150020043
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. D. van Duin
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut
Afbeelding

Kwaliteitsinstrumenten en kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsinstrumenten ondersteunen zorgprofessionals, de patiënt en diens naasten om de juiste zorgoptie te kiezen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en herziening hiervan. Zoals keuzehulpen, richtlijnen, standaarden, patiënteninformatie en meetinstrumenten.