Mobiele menu

Werkplaats nieuwe functies en technologie

Projectomschrijving

Technologie en e-health in de ouderenzorg is in opkomst. Het is vaak simpelweg goedkoper, gemakkelijker, stimuleert zelfredzaamheid en voorkomt onnodig hospitaliseren.

Doelgroep

We zien dat veel zorgmedewerkers niet overtuigd zijn van de meerwaarde van inzet van e-health en andere vormen van technologie.

Doel

Zorgmedewerkers in de ouderenzorg met filmpjes tonen wat de meerwaarde is van e-health en technologie bij hun werk.

Opbrengst
2 a 3 films van inspiratiecolleges die antwoord geven op de toekomstvragen van zorgmedewerkers, gerelateerd aan de rol van technologie en digitale communicatie.

Werkwijze
De werkplaats is ingericht op basis van co-creatie. De vragen die aan bod komen in de filmcolleges zijn geselecteerd uit vragen die een panel van zorgprofessionals en ouderen vooraf en gedurende het maakproces stelde.

Onderdeel van het programma: Nationaal Programma Ouderenzorg 

 

Producten

Titel: Leskaart: gebruik van technologie door zorgmedewerkers
Titel: Leskaart: zelfredzaamheid en technologie
Titel: Leskaart: Contact via technologie in de ouderenzorg
Titel: Film: Contact via technologie in de ouderenzorg
Titel: Film: zelfredzaamheid en technologie
Titel: Film: gebruik van technologie door zorgmedewerkers

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit voorstel is een onderdeel van vijf verschillende aanvragen die met elkaar in verbinding staan. Dit betreft twee kennisbundels: ‘technologie en digitale communicatie’ en ‘vroegsignalering bij kwetsbare ouderen’. Daarnaast drie werkplaatsen: ‘nieuwe functies en technologie’, ’vraaggericht werken’ en ‘werkplaats vroegsignalering’. Hoofddoel van deze werkplaats is zorgmedewerkers een praktisch en inspirerend beeld te geven van de ouderenzorg in de toekomst en een handvat om stappen te zetten naar die toekomst. Omdat e-health en andere technologie bij uitstek de brug vormen naar het vormgeven van nieuwe rollen en verantwoordelijkheden maken we in deze werkplaats de combinatie met technologie. Tevens willen we met deze werkplaats de implementatie van de NPO-opbrengsten bevorderen. Hiervoor halen we kennis en ervaringen op uit de relevante projecten en verrijken deze door ze te vertalen in praktische hulpmiddelen voor zorgmedewerkers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
319000002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Rühl
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans