Mobiele menu

Werkplaats 'Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg versterken'

Projectomschrijving

Hoe ondersteun je mantelzorgers op een effectieve manier, zodat zij goed kunnen zorgen voor hun naaste en het zelf kunnen volhouden? In deze werkplaats wordt die vraag vanuit een samenwerking tussen Vilans, V&VN en de Hogeschool van Groningen, getoetst bij de thuiszorg. De belasting van mantelzorgers is met de jaren toegenomen. Ruim 1 op de 6 mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Zorgprofessionals willen proactief, samen met hen onderzoeken welke ondersteuning preventief kan helpen. Verschillende instrumenten worden geoptimaliseerd op basis van het advies van wijkverpleegkundigen, medewerkers uit thuiszorgorganisaties, hbo-v studenten, mantelzorgers en  onderwijs. Het eindresultaat van de werkplaats bestaat uit een pakket van bruikbare procesbeschrijvingen en instrumenten om mantelzorgers vanuit de thuiszorg effectief te ondersteunen. Daarnaast wordt lesmateriaal ontwikkeld voor hbo-v studenten. De resultaten van worden gedeeld via kennisplein Zorg voor Beter en het platform BeterOud.

Producten

Titel: Lesmateriaal Mantelzorgondersteuning
Auteur: Dr. M.L. Luttik PhD E. Hagedoorn Drs. B. de Groen
Link: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/lesmateriaal-ondersteuning-mantelzorg
Titel: Toolkit Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers
Auteur: Drs. B. de Groen Drs. W. van Lier
Link: https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/toolkit-mantelzorgondersteuning-thuiszorg

Verslagen


Eindverslag

Het aantal ouderen en chronisch zieken in Nederland neemt in de komende jaren sterk toe. Zij blijven langer thuis wonen. De overheid verwacht van burgers dat zij meer participeren in de zorg voor naasten. Er wordt daarmee een steeds groter beroep gedaan op de hulp van mantelzorgers (familie, naasten en vrijwilligers). Voor zorgprofessionals in de thuiszorg ligt er een uitdaging om op deze veranderingen in te spelen en mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Er zijn veel instrumenten op de markt. Thuiszorgmedewerkers hebben behoefte aan een helder overzicht van instrumenten die je als thuiszorgmedewerker kunt gebruiken om mantelzorgers te ondersteunen. In de werkplaats ‘Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg versterken’ is een toolkit ontwikkeld waarin dit overzicht wordt geboden. Daarbij is o.a. gebruikt gemaakt van ‘het Mantelzorgkompas’ en ‘Samen Ontdekken’. Naast de Toolkit 'Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers' is er in de werkplaats ook lesmateriaal voor hbo-v studenten ontwikkeld. Dit lesmateriaal omvat opdrachten om het bewustzijn onder studenten en zorgprofessionals te vergroten.

Samenvatting van de aanvraag

Hoe ondersteun je mantelzorgers op een effectieve manier, zodat zij goed kunnen zorgen voor hun naaste en het zelf kunnen volhouden? In deze werkplaats wordt die vraag vanuit een samenwerking tussen Vilans, V&VN en de Hogeschool van Groningen, getoetst bij de thuiszorg. De belasting van mantelzorgers is met de jaren toegenomen. Ruim 1 op de 6 mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Zorgprofessionals willen proactief, samen met hen onderzoeken welke ondersteuning preventief kan helpen. Verschillende instrumenten worden geoptimaliseerd op basis van het advies van wijkverpleegkundigen, medewerkers uit thuiszorgorganisaties, hbo-v studenten, mantelzorgers en  onderwijs. Het eindresultaat van de werkplaats bestaat uit een pakket van bruikbare procesbeschrijvingen en instrumenten om mantelzorgers vanuit de thuiszorg effectief te ondersteunen. Daarnaast wordt lesmateriaal ontwikkeld voor hbo-v studenten. De resultaten van worden gedeeld via kennisplein Zorg voor Beter en het platform BeterOud.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095121
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.A.M. Scholten
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans