Mobiele menu

Werkplaats voor kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging

Projectomschrijving

De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert. Het is daarom lastig om in de hbo-v stages al goed aan te sluiten op de vernieuwde rol(len) en inhoudelijke taken van de wijkverpleegkundige-nieuwe-stijl. Dit uit zich in kwantitatieve en kwalitatieve tekorten.

Doel

De werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ wilde gericht op een aantal speerpunten oplossingsrichtingen vinden voor praktijk en onderwijs om de stages in de wijkverpleging te verbeteren.

Resultaten

De werkplaats bestond uit mensen van hogescholen en werkveld, die de mouwen opstropen om de kwaliteit van hbo-v stages in de wijk te bevorderen. De resultaten van de werkplaats zijn beschikbaar op www.zorgvoorbeter.nl. U vindt hier een wijkstagewijzer, een filmpje over het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-v in de wijkverpleging, een handreiking over de CanMedsrollen in de wijkverpleging en een waaier als handout.

Producten

Titel: CanMEDS rollen in de veranderende wijkverpleging.
Auteur: Werkplaats 'kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging'
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/hbov-wijkstages
Titel: Lotte en Els op pad met het nieuwe opleidingsprofiel
Auteur: werkplaats 'kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging'
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/hbov-wijkstages
Titel: Wijkstagewijzer.
Auteur: werkplaats kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/hbov-wijkstages
Titel: Het opleidingsprofiel in de wijkverpleging.
Auteur: Werkplaats 'kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging'
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/hbov-wijkstages

Verslagen


Eindverslag

De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert; in het nieuwe studiejaar zal volgens het nieuwe opleidingsprofiel opgeleid worden. Het is daarom lastig om in de hbo-v stages al goed aan te sluiten op de vernieuwde rol(len) en inhoudelijke taken van de wijkverpleegkundige-nieuwe-stijl. Dit uit zich in kwantitatieve en kwalitatieve tekorten. De werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ wil gericht op een aantal speerpunten oplossingsrichtingen vinden voor praktijk en onderwijs om de stages in de wijkverpleging te verbeteren. De werkplaats bestaat uit mensen van hogescholen en werkveld, die de mouwen opstropen om de kwaliteit van hbo-v stages in de wijk te bevorderen. De resultaten van de werkplaats zijn beschikbaar op http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-hbov-stages-wijkverpl… U vindt hier een wijkstagewijzer, een filmpje over het nieuwe opleidingsprofiel van de hbo-v in de wijkverpleging, een handreiking over de CanMedsrollen in de wijkverpleging en een waaier als handout (ook te bestellen bij ActiZ via https://www.actiz.nl/cms/showpage.aspx?id=46518)

Samenvatting van de aanvraag

De wijkverpleging is in transitie. De veranderingen zijn groot en veelzijdig en vragen veel van wijkverpleegkundigen. Zeker gezien het tekort aan wijkverpleegkundigen. Ook de hbo-v opleiding verandert. Het is daarom lastig om in de stages voor aankomend wijkverpleegkundigen al goed aan te sluiten op de rol en inhoudelijke taken van de wijkverpleegkundige-nieuwe-stijl. Dit uit zich in kwantitatieve en kwalitatieve tekorten. De huidige situatie rondom praktijk en opleiding van wijkverpleegkundigen geeft een duidelijke frictie te zien. Studenten hebben een goed en volledig beeld van de nieuwe rol van de wijkverpleegkundige en rolmodellen nodig. Een en ander vraagt om samenwerking tussen praktijk en opleiding. De werkplaats ‘Kwaliteit hbo-v stages in de wijkverpleging’ wil gericht op een aantal speerpunten oplossingsrichtingen vinden. De werkplaats bestaat uit een groep mensen, aangevoerd door een projectleider, die de mouwen willen opstropen en in acht maanden in actie willen komen om de kwaliteit van hbo-v stages in de wijk te bevorderen. De werkplaats werkt grofweg in twee fasen waarin een actieplan met enkele concrete onderwerpen gemaakt en uitgevoerd wordt en waarvan de resultaten landelijk verspreid worden. De projectgroep bestaat uit de hoofdaanvrager ActiZ, de projectleider Marjan Hoeijmakers van Gezondheid in Beweging en ondersteuning vanuit Vilans. Daarnaast zijn er projectleden betrokken vanuit het werkveld en de hogescholen. De resultaten van de werkplaats worden landelijk gedeeld via www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg en daarnaast via de kanalen van ActiZ en de werkgroepleden. Er is speciale aandacht voor het verspreiden van de resultaten naar de landelijke netwerken van de hbo-v opleidingen en hun stagecoördinatoren en het landelijke ActiZ netwerk van opleidingsfunctionarissen in de VVT instellingen. De werkplaats sluit af met een landelijke activiteit.

Kenmerken

Projectnummer:
206120012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.M.A.J. Snellen
Verantwoordelijke organisatie:
ActiZ
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.