Mobiele menu

Werkplaats vraaggericht werken

Projectomschrijving

De zorg wordt anders ingericht en ook de visie op zorg is veranderd. Cliënten blijven langer thuis wonen, worden aangesproken op hun zelfredzaamheid samen met hun sociale netwerk. Dit vraagt een nieuwe kijk op samenwerken en communiceren tussen cliënt, de zorgprofessional en het sociale netwerk.

Doelgroep

Zorgprofessionals in de ouderenzorg.

Doel

Zorgmedewerkers een inspirerend beeld te geven van de ouderenzorg in de toekomst en een handvat om stappen te zetten naar vraaggericht werken.

Opbrengst
2 a 3 films van inspiratiecolleges die antwoord geven op de toekomstvragen van zorgmedewerkers, gerelateerd aan vraaggericht werken.

Werkwijze
De werkplaats is ingericht op basis van co-creatie. De vragen die aan bod komen in de filmpjes zijn geselecteerd uit vragen die een panel van zorgprofessionals en ouderen vooraf en gedurende het maakproces stelde.

Onderdeel van het programma: Nationaal Programma Ouderenzorg

Producten

Titel: Video met bijbehorende leskaart Eigen regie en samenwerking met het netwerk
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-video-vraaggericht-werken.html
Titel: Video met bijbehorende leskaart Regelarme zorg en eigen regie
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-video-vraaggericht-werken.html
Titel: Video met bijbehorende leskaart Werken met het zorgleefplan
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/onderwijs-video-vraaggericht-werken.html

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit voorstel is een onderdeel van vijf verschillende aanvragen die met elkaar in verbinding staan. Dit betreft twee kennisbundels: ‘technologie en digitale communicatie’ en ‘vroegsignalering bij kwetsbare ouderen’. Daarnaast drie werkplaatsen: ‘nieuwe functies en technologie’, ’vraaggericht werken’ en ‘werkplaats vroegsignalering’. Het hoofddoel van deze werkplaats is zorgmedewerkers een praktisch en inspirerend beeld te geven van de ouderenzorg in de toekomst en een handvat om stappen te zetten naar die toekomst. Het uitgangspunt hierbij is vraaggerichte zorg en de nieuwe rollen die zorgmedewerkers hierin gaan vervullen: samen met cliënten, mensen uit hun netwerk en andere (zorg)medewerkers. Tevens willen we met deze werkplaats de implementatie van de NPO-opbrengsten bevorderen. Hiervoor halen we kennis en ervaringen op uit de relevante projecten en verrijken deze met motiverende filmpjes die zorgmedewerkers een duidelijk beeld geven van wat er van hen verwacht wordt. Dan zullen zij de mogelijkheden zien en enthousiast worden om mee te gaan in de verandering en gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten en kennis.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
319000001
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Rühl
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans