Mobiele menu

Werkplaats Zelfmanagement

Projectomschrijving

Hoe ondersteunen we mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte zo goed mogelijk bij eigen regie en zelfmanagement? In de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’ gingen 5 thuiszorgteams met zelfmanagementinterventies aan de slag en kwamen tot 11 inzichten.

Werkwijze

In de werkplaats is ervaring opgedaan met deze nieuwe kennis in de zorgpraktijk. De experimenten richtten zich op hoe praktijken hun bestaande werkwijze kunnen versterken met de inzet van nieuwe zelfmanagementinterventies. Per interventie wordt uitgewerkt hoe deze interventies kunnen bijdragen aan zelfmanagement en welke resultaten dit voor zowel cliënten, naasten als zorgverleners op kan leveren.

5 thuiszorgteams

Aan de werkplaats zelfmanagement hebben deelnemers van 5 zorgteams van 3 thuiszorgorganisaties deelgenomen. De deelnemers bestonden vooral uit zorgverleners, wijkverpleegkundigen en enkele verzorgenden, die een grote rol hebben in de ondersteuning van zelfmanagement bij cliënten en het vormgeven daarvan met hun teams. Daarnaast waren enkele staffunctionarissen aanwezig, zoals een kwaliteitscoach en kwaliteitsverpleegkundigen. Deze groep bestond uit ongeveer 15 personen en is 3x bij elkaar gekomen.

Expertgroep

Daarnaast is er een expertgroep geweest met docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen. In 2 expertbijeenkomsten reflecteerden zij op de resultaten en vragen van de thuiszorgteams en gaven advies. Verder zijn specifiek voor Positieve Psychologie 2 bijeenkomsten georganiseerd met experts van de Universiteit Twente. De verschillende bijeenkomsten werden begeleid door medewerkers van Vilans.

Producten

Titel: Werkplaats Zelfmanagement
Auteur: Drs. H.J. Havers
Titel: Intern adviesrapport Positieve Psychologie en zelfmanagement (concept)
Auteur: Drs. H.J. Havers

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De centrale vraag voor de werkplaats is: “Hoe kunnen we er - via het kennisplein Zorg voor Beter - voor zorgen dat de recente beschikbare interventies voor de ondersteuning van zelfmanagement meer en beter toegepast worden in de praktijk en het onderwijs?” De looptijd van de voorbereiding en uitvoering van de werkplaats ‘Zelfmanagement’ is 15 maanden en bestrijkt de periode van oktober 2018 t/m december 2019. In de werkplaats werken we met een groep van zorgpraktijken en een expertgroep. De zorgpraktijken komen drie keer bij elkaar en de expertgroep komt twee keer bij elkaar. Ook ervaringsdeskundigen worden nauw betrokken. De werkplaats ‘zelfmanagement’ resulteert in een zorgvuldig geselecteerd en in de praktijk getoetst overzicht van bruikbare zelfmanagementinterventies - geïntegreerd op www.zorgvoorbeter.nl. Dit overzicht is gebaseerd op minimaal 8 experimenten in 4 zorgpraktijken. Deze praktijken experimenteren met de nieuw beschikbare interventies, die reeds ontwikkeld en getest zijn. De experimenten dragen eraan bij dat we kennis opdoen hoe deze interventies beter kunnen worden toegepast in de praktijk en hoe we deze zodanig kunnen presenteren en uitwerken dat andere praktijken hier goed mee aan de slag kunnen gaan. De experimenten richten zich op hoe praktijken hun bestaande werkwijze kunnen versterken met de inzet van nieuwe zelfmanagementinterventies. Belangrijk uitgangspunt daarbij is zelfmanagement in brede zin te benaderen, waarbij ook structureel aandacht is voor het leven van de persoon. Specifiek wordt ook gekeken hoe zelfmanagementinterventies zich meer kunnen richten op een aanpak die aandacht heeft voor verliesverwerking, zingeving en levensrollen volgens inzichten vanuit de positieve psychologie. Per interventie zal worden uitgewerkt waarom en hoe deze interventies kunnen bijdragen aan zelfmanagement, wat de stappen zijn deze te implementeren en welke resultaten dit voor zowel cliënten, naasten als zorgverleners op kan leveren. Aangevuld met praktische cases en voorbeelden, opdrachten en/of tips. Ook zal aandacht worden besteed hoe de zorgpraktijken hun keuzes maken, waar letten zij op en wat zijn belangrijke criteria voor hen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
52000095006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J.H. Havers
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans