Mobiele menu

Werkplaats Zelfmanagement

Hoe ondersteunen we mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte zo goed mogelijk bij eigen regie en zelfmanagement? In de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zelfmanagement in Zorg en Welzijn’ gingen 5 thuiszorgteams met zelfmanagementinterventies aan de slag en kwamen tot 11 inzichten.

Werkwijze

In de werkplaats is ervaring opgedaan met deze nieuwe kennis in de zorgpraktijk. De experimenten richtten zich op hoe praktijken hun bestaande werkwijze kunnen versterken met de inzet van nieuwe zelfmanagementinterventies. Per interventie wordt uitgewerkt hoe deze interventies kunnen bijdragen aan zelfmanagement en welke resultaten dit voor zowel cliënten, naasten als zorgverleners op kan leveren.

5 thuiszorgteams

Aan de werkplaats zelfmanagement hebben deelnemers van 5 zorgteams van 3 thuiszorgorganisaties deelgenomen. De deelnemers bestonden vooral uit zorgverleners, wijkverpleegkundigen en enkele verzorgenden, die een grote rol hebben in de ondersteuning van zelfmanagement bij cliënten en het vormgeven daarvan met hun teams. Daarnaast waren enkele staffunctionarissen aanwezig, zoals een kwaliteitscoach en kwaliteitsverpleegkundigen. Deze groep bestond uit ongeveer 15 personen en is 3x bij elkaar gekomen.

Expertgroep

Daarnaast is er een expertgroep geweest met docenten, onderzoekers, ervaringsdeskundigen. In 2 expertbijeenkomsten reflecteerden zij op de resultaten en vragen van de thuiszorgteams en gaven advies. Verder zijn specifiek voor Positieve Psychologie 2 bijeenkomsten georganiseerd met experts van de Universiteit Twente. De verschillende bijeenkomsten werden begeleid door medewerkers van Vilans.

Producten

Titel: Werkplaats Zelfmanagement
Auteur: Drs. H.J. Havers
Titel: Intern adviesrapport Positieve Psychologie en zelfmanagement (concept)
Auteur: Drs. H.J. Havers

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
52000095006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J.H. Havers
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans