Mobiele menu

Werkplaats zinvolle robotica in de zorg

Projectomschrijving


In de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ gaan we samen met het veld aan de slag met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We verkennen of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voert Vilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim.


Doel

Het doel van de werkplaats is dat zorgprofessionals en docenten handvatten krijgen die hen voorbereiden op nieuwe technologie zoals robotica. De handvatten helpen om over de (on)mogelijkheden van robotica in het werk te praten en dragen bij aan de acceptatie en implementatie. In 4 bijeenkomsten delen zorgorganisaties kennis en ervaringen met elkaar en maken zij kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Tussen de bijeenkomsten door experimenteren zorgmedewerkers met robotica binnen de eigen organisatie.

Resultaten

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ hebben Vilans en hogeschool Windesheim samen met tien ouderenzorgorganisaties en verschillende lectoren en docenten, gewerkt aan handvaten voor de zinvolle inzet van robotica in de zorg. De opzet van de werkplaats was kort cyclisch. Bij de start stonden prangende vragen over robotica van zorgprofessionals en docenten centraal. In vier bijeenkomsten maakten zorgorganisaties kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Elke deelnemer experimenteerde vervolgens met een robot in hun organisatie. De kennis en opgedane ervaringen met de robots werden gedeeld in de werkplaats. De geleerde lessen en ervaringen uit het onderwijs zijn gebruikt voor de ontwikkeling van kennisproducten voor de beroepspraktijk én het onderwijs. Praktische informatie en filmpjes over tien robots, (les)materialen om aan de slag te gaan met robotica, tips en ervaringen uit de praktijk zijn het resultaat. De resultaten en ervaringen zijn gepresenteerd tijdens een afsluitende robotparty met meer dan tachtig deelnemers. De informatie en producten zijn terug te vinden op www.zorgvoorbeter.nl/zorgrobotica.

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Producten

Titel: Werkplaats Zinvolle robotica in de ouderenzorg
Auteur: Lotte Cornelisse en Roelfien Erasmus
Titel: Robotica in de Ouderenzorg (Ouderen Tech congres)
Auteur: Lotte Cornelisse, Henk Herman Nap en Johan Vesseur
Titel: Presentatie aan Finse delegatie op 13 april 2018
Auteur: Marike Hettinga
Titel: Werkplaats Zinvolle robotica in de ouderenzorg
Auteur: Doortje Boshuizen en Roelfien Erasmus
Link: http://www.vilans.nl/artikelen/hoe-zet-je-robots-succesvol-in-als-zorgorganisatie
Titel: Workshop tijdens de PIT (platform inzet technologie)
Auteur: Hilco Prins en Lotte Cornelisse
Titel: Lesmateriaal zorgrobots
Auteur: Marike Hettinga, Hilco Prins, Lotte Cornelisse, Doortje Boshuizen, Lisa Delmée en Josien van Dijkhuizen
Link: https://www.zorgvoorbeter.nl/lesmateriaal/kennisbundels/robots-in-de-zorg
Titel: Overzicht van robots in de zorg
Auteur: Marike Hettinga, Hilco Prins, Lotte Cornelisse, Doortje Boshuizen, Lisa Delmée en Josien van Dijkhuizen
Link: https://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/robots-in-de-zorg
Titel: Robots in de praktijk
Auteur: Marike Hettinga, Hilco Prins, Lotte Cornelisse, Doortje Boshuizen, Lisa Delmée en Josien van Dijkhuizen
Link: http://www.zorgvoorbeter.nl/veranderingen-langdurige-zorg/robots-in-de-zorg/praktijk

Verslagen


Eindverslag

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ hebben Vilans en hogeschool Windesheim samen met tien ouderenzorgorganisaties en verschillende lectoren en docenten, gewerkt aan handvaten voor de zinvolle inzet van robotica in de zorg. De opzet van de werkplaats was kort cyclisch. Bij de start stonden prangende vragen over robotica van zorgprofessionals en docenten centraal. In vier bijeenkomsten maakten zorgorganisaties kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Elke deelnemer experimenteerde vervolgens met een robot in hun organisatie. De kennis en opgedane ervaringen met de robots werden gedeeld in de werkplaats. De geleerde lessen en ervaringen uit het onderwijs zijn gebruikt voor de ontwikkeling van kennisproducten voor de beroepspraktijk én het onderwijs. Praktische informatie en filmpjes over tien robots, (les)materialen om aan de slag te gaan met robotica, tips en ervaringen uit de praktijk zijn het resultaat. De resultaten en ervaringen zijn gepresenteerd tijdens een afsluitende robotparty met meer dan tachtig deelnemers. De informatie en producten zijn terug te vinden op www.zorgvoorbeter.nl/zorgrobotica.

Samenvatting van de aanvraag

Er gebeurt om ons heen steeds meer met robotica, hierdoor liggen er veel kansen om het Zorg voor Beter kennisplein te verrijken. Er zijn genoeg vragen te bedenken voor de juiste inzet van robotica: Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden van robotica? Hoe maak je als zorgorganisatie hierin keuzes? En hoe voorkom je dat de inzet van robots niet het doel op zich wordt, maar een middel blijft? Wat is financiële en beheersmatige impact van de introductie van robots? Dragen zorgrobots niet bij aan ontzieling van de zorg? En concurreren ze de zorgprofessional – en daarmee het persoonlijke contact – niet weg? We gaan in de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de Zorg’ aan de slag met prangende vragen over en ervaringen met zorgrobots. De professional van de werkvloer én de cliënten en hun mantelzorgers staat hierin centraal. We verkennen via een praktijkgerichte aanpak of robotica de mogelijkheden vergroot die cliënten en zorgverleners ten diensten staan. We redeneren vanuit behoeftes en wensen van de doelgroepen en onderzoeken daarna of een robot een wenselijk middel is. De kansen en bedreigingen van de inzet van robots in de zorg worden geëxpliciteerd en beoordeeld. We werken bij kennisontwikkeling vanuit het principe van co-creatie. Co-creatie betekent: samen met betrokkenen werken aan duurzame oplossingen. Uit ervaring weten we dat we alleen op deze wijze komen tot toevoegende kennisontwikkeling en toepassing van kennis. Kenmerkend voor co-creatie is dat we niet kiezen voor de ‘quick fix’. De organisatie van de werkplaats is een samenwerking van Vilans en Hogeschool Windesheim en bestaat uit een aantal fases: FASE 1: VOORBEREIDING & WERVING (FEBRUARI TOT APRIL) Verkenning van beschikbare informatie aan de hand van deskresearch en gesprekken met mensen uit het onderwijs en beroepspraktijk. Start werving en ophalen ervaringen via kennisplein Zorg voor Beter en BeterOud FASE 2: START WERKPLAATS - ERVARINGEN (APRIL) Op basis van de meest prangende vragen die in fase 1 naar boven zijn gekomen met betrekking tot bijvoorbeeld het gebruik van robotica, wordt met de deelnemers bepaald welk vraag voor hun het meest opportuun is om mee te starten in de werkplaats. FASE 3: TIJDENS WERKPLAATS – INZICHTEN & KANSEN (MEI - SEPTEMBER) De deelnemers gaan aan de slag. Wat zijn negatieve invloeden van robotica, wat zijn positieve invloeden van robotica? Wat staat er onder aan de streep? Tijdens deze fase wordt extra aandacht besteed aan het vastleggen en communiceren van leerervaringen. FASE 4: TIJDENS WERKPLAATS – OPLOSSINGEN (OKTOBER - NOVEMBER) Onderwijs en beroepspraktijk blijven samen leren. Hoe zorgen we ervoor dat de geleerde lessen van de werkplaats doorgaan binnen en buiten de deelnemende organisaties? FASE 5: EVALUATIE EN VERDERE VERSPREIDING (DECEMBER - JANUARI) In deze resterende fase wordt verdere aandacht geschonken aan de verspreiding van de resultaten van de werkplaats in overige onderwijsinstellingen en continuïteit van het thema op het kennisplein Zorg voor Beter en Beter Oud. TIJDENS ELKE FASE: COMMUNICATIE (FEBRUARI 2017 – JANUARI 2018) Ook voor de mensen die niet lijfelijk mee kunnen doen wordt er actief via het kennisplein Zorg voor Beter een ‘digitale werkplaats’ aangeboden. Dit is een mix van bestaande middelen en middelen die door de werkplaats gemaakt worden. Op die manier leert een grotere achterban uit onderwijs en beroepspraktijk mee met de werkplaats. Er vindt ook actieve verbinding plaats met relevante activiteiten buiten werkplaats. Na de werkplaats zijn er praktische, aansprekende handvatten voor en door mensen uit het onderwijs en beroepspraktijk ontwikkeld. Deze gaan helpen om iedereen zelf over de (on)mogelijkheden van robotica in het alledaagse werk mee te praten, denken en doen. Op die manier kan iedereen zelf zinvol bij dragen bij aanschaf, acceptatie en implementatie. Er is ruim aandacht besteed aan de implementatie van de resultaten van de werkplaats en heeft een goede evaluatie plaatsgevonden. Het lerend vermogen van de werkplaats is vertaald in werkwijzen om zelf de inzichten uit de werkplaats te versterken en te verankeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
63300095120
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. C.C. Cornelisse
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans