Mobiele menu

Werksfeer bevorderen in het verzorgingstehuis

Het doel van dit project was om de saamhorigheid op de werkvloer te herstellen. Nadat de Corona periode is afgelopen, verdween ook de eensgezindheid binnen het team. Het initiële doel was om te begrijpen waarom dit gebeurde en hoe het kon worden verbeterd.

Aanpak

Het onderzoek begon met het inventariseren van de knelpunten waar collega's tegenaan liepen en wat hun wensen waren. Tijdens dit proces werd duidelijk dat veel collega's klachten uitten, maar moeite hadden om deze concreet te maken. Uit verder onderzoek bleek dat er onderliggende problemen speelden, zoals oude conflicten en onduidelijke regelgeving. Om duidelijkheid te creëren, werden maximaal 15 regels opgesteld, zodat iedereen wist waar hij of zij aan toe was. Dit maakte het ook eenvoudiger om collega's aan te spreken op het niet naleven van de regels.

Resultaten

Het project benadrukte het belang van het omzetten van klachten in concrete acties. Het bleek een grotere uitdaging dan verwacht, vooral vanwege de complexiteit van het werken met een groot team. Toch heeft het geleid tot concrete afspraken binnen het team, waardoor er een positievere werksfeer ontstond. Dit zal ook de cliënten ten goede komen, omdat er nu efficiënter gewerkt kan worden zonder onnodige vertragingen. Voor de organisatie betekent dit een vermindering van ziekteverzuim, een betere taakverdeling en uiteindelijk minder overwerk. Een belangrijke les die uit dit project is geleerd, is het belang van het grondig onderzoeken van de oorsprong van problemen voordat er actie wordt ondernomen.

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Jeanette Ris
Verantwoordelijke organisatie:
Careyn