Mobiele menu

What is the best ileocolic anastomoses in Crohn's disease? A Randomized controlled trial comparing handsewn (end-to-end or Kono-S) to stapled anastomosis (End2End study2.0)

In Nederland zijn er ongeveer 40.000 Crohn patiënten. De meest voorkomende operatie bij deze patiënten is het verwijderen van het laatste stuk van de dunne darm. Het huidige advies is om de darmen aan elkaar te hechten door middel van een 'nietnaad'. Deze ingreep gebeurt ongeveer 450 keer per jaar in Nederland. 6 maanden na de operatie wordt de naad bekeken tijdens een kijkonderzoek. Als er weer Crohnse afwijkingen zijn, wordt er gestart met medicatie. Door hechting van de darm met een nietnaad lijkt vaker een afwijking gezien te worden, met als gevolg dat de patiënt vaker onterecht te horen krijgt dat hij een terugval heeft en medicijnen krijgt. Ook de vorm van de naad kan een rol spelen bij het ontstaan van een terugval. We weten niet welke soort en vorm van hechting het beste is met het oog op terugval na de operatie en functioneren van de darm. In deze gerandomiseerde studie wordt onderzocht hoe vaak terugval wordt gezien bij de verschillende hechtingen om te bepalen wat de beste methode is.

Kenmerken

Projectnummer:
10390022210006
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. W.A. Adrianus Bemelman MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC