Mobiele menu

What is the optimal ventilation strategy in COVID-19, in particular PEEP and the moment of switch to pressure support, in invasively ventilated patients with COVID-19?

Patiënten met ‘coronavirus disease 2019’ (COVID-19) kunnen een ernstige longontsteking ontwikkelen, waarvoor zij vaak kunstmatige ademhaling, ook wel beademing genoemd, nodig hebben. Onderzoek naar beademing bij intensive care patiënten in het algemeen heeft al geleid tot maatregelen gericht op het voorkomen van schade door de beademing zelf. Het blijft onzeker of dezelfde maatregelen getroffen moeten worden bij COVID-19 patiënten. Zo is nog onduidelijk met welke druk er het beste kan worden beademd, en ook of het beter is om een patiënt snel spontaan te laten ademhalen aan de beademingsmachine.

Doel

Het doel van deze studie is om te bepalen met welk drukniveau er het beste kan worden beademd, en wat het beste moment is om een patiënt spontaan te laten ademhalen tijdens beademing.

Onderzoeksopzet

In de eerste en tweede golf van de nationale uitbraak van COVID-19 in Nederland zijn twee studies, genaamd ‘PRactice of VENTilation in COVID-19’ (PRoVENT-COVID) en de ‘PRactice of Adjunctive Therapies in ICU patients with COVID-19’ (PRoAcT-COVID) uitgevoerd. Beide studies waren groot, met in elk meer dan > 1000 patiënten. De data van deze twee studies worden gecombineerd en verder aangevuld om de vragen van deze nieuwe studie te beantwoorden.

Context

Dit onderzoek is 1 van de studies met als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Uitvoerende partijen

Intensive Care volwassenen Amsterdam UMC - locatie AMC, Tata Memorial Center Mumbai, Monash University Melbourne, Gelre Ziekenhuizen, Zuyderland Medisch Centrum

Meer informatie

Hoofdaanvragers, projectleiders en penvoerders: Dr. F. Paulus en Prof. dr. M.J. Schultz (Amsterdam UMC – locatie AMC)

Kenmerken

Projectnummer:
10430102110008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.J. Schultz MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC