Mobiele menu

Who counts depends on who is counted: an investigation into excess mortality among people with intellectual disabilities in 2020-2021

Mensen met een verstandelijke beperking zijn naar verhouding zwaarder geraakt door de COVID-pandemie dan de algemene bevolking. In 2020 en 2021 overleden tenminste 785 mensen met een verstandelijke beperking aan COVID terwijl er 180 sterfgevallen werden verwacht op basis van de omvang en leeftijdsopbouw van deze groep. Daarnaast nam ook sterfte door andere oorzaken sterker toe dan in de rest van de bevolking. Data van huisartsen toonde aan dat onder de sterfgevallen in deze groep vaker sprake was van een chronische ziekte, maar dat dit geen volledige verklaring voor de hogere sterfte in deze groep was. De verstandelijke beperking bleef daarnaast ook een onafhankelijke risicofactor voor overlijden. Dit geeft aan dat gezondheidsproblemen van mensen met een verstandelijke beperking complex zijn. Er is nog steeds geen volledig inzicht in het werkelijk aantal besmettingen in deze doelgroep en daarmee is de kennis nog onvolledig om risico’s in de toekomst te verkleinen.

Kenmerken

Projectnummer:
10430252210009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M Cuypers
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum