Mobiele menu

A whole system multimorbidity approach to improve patient centred chronic disease management in primary care: development, optimisation, and evaluation

Nieuwe en toekomstbestendige ketenzorg

Diabetes mellitus (DM), COPD en hart- en vaatziekten (HVZ) behoren tot de meest voorkomende chronische aandoeningen. De huidige zorg, ketenzorg genaamd, houdt geen rekening met multimorbiditeit, d.w.z. het hebben van meerdere chronische ziekten. Ketenzorg biedt weinig ruimte voor maatwerk, vergt veel registratie en lijkt niet effectief. De druk op de zorg neemt toe door een toename van chronische patiënten. De behoefte aan een nieuw en toekomstbestendig ketenzorgmodel is groot.

Doel en werkwijze

Dit project beoogt de kwaliteit van leven en de tevredenheid over zorg van patiënten met DM, COPD en/of HVZ te verbeteren en de zorgkosten beheersbaar te maken. In 6 jaar ontwikkelt, optimaliseert en evalueert het Radboudumc samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars een nieuw, duurzaam en persoonsgericht ketenzorgmodel. De patiënt met al zijn of haar gezondheidsproblemen en het bevorderen van zelfregie staan daarin centraal. Het ideaal is om het nieuwe ketenzorgmodel landelijk te implementeren.

Producten

Titel: How Can a Bundled Payment Model Incentivize the Transition from Single-Disease Management to Person-Centred and Integrated Care for Chronic Diseases in the Netherlands?
Auteur: Bour SS, Raaijmakers LHA, Bischoff EWMA, Goossens LMA, Rutten-van Mölken MPMH
Magazine: Int J Environ Res Public Health.
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/36900870#free-full-text
Titel: Development of a Person-Centred Integrated Care Approach for Chronic Disease Management in Dutch Primary Care: A Mixed-Method Study.
Auteur: Raaijmakers LHA, Schermer TR, Wijnen M, van Bommel HE, Michielsen L, Boone F, Vercoulen JH, Bischoff EWMA.
Magazine: Int J Environ Res Public Health.
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/36900842
Titel: Towards a patient centred multimorbidity approach for chronic disease management in primary care
Auteur: Lena Raaijmakers, Erik Bischoff, Tjard Schermer, Jan Vercoulen, Maria van den Muijsenbergh, Pim Assendelft
Titel: Rapport Bekostigingsopties persoonsgerichte zorg
Auteur: Sterre Bour, Maureen Rutten-van Molken
Titel: Rapport Online interviews
Auteur: Lena Raaijmakers, Mandy Wijnen, Erik Bischoff en Tjard Schermer

Kenmerken

Projectnummer:
839110024
Looptijd: 85%
Looptijd: 85 %
2018
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E. Bischoff PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar huisartsgeneeskunde door aioto’s

Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we onderzoek naar wetenschappelijke vragen uit de dagelijkse praktijk. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. Lees meer over deze onderzoeken.