Mobiele menu

Wij zijn de wijk: burgerparticipatie en domeinoverstijgend gezondheidsbeleid voor een gezonde leefomgeving.

Vraagstuk

Gebrek aan structurele borging en duurzame financiering blijkt een probleem. De doelgroep zijn inwoners in een kwetsbare positie. Zij leven in minder goede gezondheid, hebben vaker last van chronische klachten en participeren minder in de samenleving. Voor en met hen werken wij samen aan de gezonde wijk.

Onderzoek

Via actieonderzoek vergaren en delen we ervaringen over wat werkt voor een gezonde leefomgeving in 5 stappen:
1.    Inventarisatie van burgerinitiatieven in kansrijke wijken;
2.    In kaart brengen hoe gezondheidsbeleid zich vertaalt naar de praktijk;
3.    Asset mapping met inwoners om kansen voor de gezonde wijk te identificeren;
4.    Integratie van deze resultaten tot best practices;
5.    Best practices bespreken met inwoners, organisaties en gemeenten om samen te leren en een werkstructuur te vormen waarmee de initiatieven werkelijk worden ingebed in beleid.

(Verwachte) Uitkomst

Ons doel is om inwonerinitiatieven voor de gezonde leefomgeving beter te faciliteren via domeinoverstijgend beleid in Arnhem, Ede en Wageningen.

Producten

Titel: Hoe werken wijkprofessionals aan de gezonde leefomgeving?
Auteur: Anouk Kersten
Titel: Blueprint Wij zijn de Wijk september 2023
Auteur: Mellany van Bommel
Titel: Projectposter We are the Neighbourhood
Auteur: Mellany van Bommel, Marthe Derkzen, Caro-Lynn Verbaan
Link: https://www.wur.nl/en/show/wij-zijn-de-wijk-project-poster.htm
Titel: Samen sterk voor een gezonde leefomgeving - samenwerken tussen bewonersinitiatieven en de gemeente
Auteur: Nora Lokradi
Titel: Blueprint Wij zijn de Wijk mei 2024
Titel: Presentatie webinar Stadswerk
Auteur: Mellany van Bommel
Link: https://www.wur.nl/nl/show/pesentatie-webinar-stadswerk-08-06-2023.htm
Titel: Poster huis-aan-huis-onderzoek De Nude Wageningen
Titel: Samen voor verbinding: Inspiratie voor onze Arnhemse buurt
Auteur: Wageningen University & Research, IVN Natuureducatie

Kenmerken

Projectnummer:
555001037
Looptijd: 72%
Looptijd: 72 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.L. Derkzen
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Arnhem