Mobiele menu

Wijk-GGD''''er gemeente Hardinxveld-Giessendam

Achtergrond

In toenemende mate heeft Hardinxveld-Giessendam – zoals op veel andere plekken in het land – te maken met mensen die verward gedrag vertonen in de samenleving. Een aantal ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag, zoals de omslag naar ambulante ggz-zorg en zorg op wijkniveau, maar ook de vergrijzing en (dementerende) mensen die langer thuis moeten blijven wonen. In Hardinxveld-Giessendam bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De wijk-GGD'er is een belangrijke schakel die de preventieve aanpak rondom personen met verward of onbegrepen gedrag kan versterken.

Doel

Het doel van dit project is om de verbinding tussen zorg en veiligheid binnen Hardinxveld-Giessendam verder te versterken en onnodige politie-inzet, traumatisering en escalatie bij betrokkenen te voorkomen. Hiervoor wordt aan de volgende twee doelstellingen gewerkt:

  • Het borgen van vroegsignalering en preventief handelen op het gebied van de doelgroep personen met verward gedrag. Met betrokken netwerkpartners worden hierover duidelijke werkafspraken gemaakt.
  • De omvang en behoefte van de doelgroep overlastgevende en zorgmijdende personen met verward gedrag in beeld brengen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere GGZ instelling Yulius, Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam, de politie, GGD-ZHZ, en gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Hartman
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Hardinxveld-Giessendam