Mobiele menu

Wijk-GGD''''er Lisse

Achtergrond

Door landelijke ontwikkelingen als de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de invoering van de Wmo, kunnen mensen met multi-problematiek langer in de wijk blijven wonen. Hierdoor nemen signalen in de wijk van mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit geldt ook voor gemeente Lisse, waar sprake is van diverse problematiek. Woningcorporatie Stek en de politie vangen signalen op, maar hebben niet de expertise hier passend op te reageren. De aanpak van signalen blijkt nu niet altijd effectief: ondersteuning wordt soms laat ingezet of is onvoldoende helpend.

Doel

Het doel van dit project is om een wijk-GGD’er in te zetten. Door een wijk-GGD’er in te zetten krijgen inwoners met onaangepast en zorgelijk gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp, ontstaat er meer rust in de wijk en groeit de samenwerking tussen zorg-, veiligheid- en woonpartners.


Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Lisse, woningcorporatie Stek, de politie, GGD en GGZ Rivierduinen, Voor ieder 1, en Stichting Lumen.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. de Rijk
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Lisse