Mobiele menu

Wijk-GGD''''er Teylingen

Projectomschrijving

Achtergrond

Door landelijke ontwikkelingen als de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de invoering van de Wmo, kunnen mensen met multi-problematiek langer in de wijk blijven wonen. Hierdoor nemen signalen in de wijk van mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit geldt ook voor gemeente Teylingen, waar sprake is van diverse problematiek. Woningcorporatie Stek en de politie vangen signalen op, maar hebben niet de expertise hier passend op te reageren. De aanpak van signalen blijkt nu niet altijd effectief: ondersteuning wordt soms laat ingezet of is onvoldoende helpend.

Doel

Het doel van dit project is om een wijk-GGD’er in te zetten. Door een wijk-GGD’er in te zetten krijgen inwoners met onaangepast en zorgelijk gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp, ontstaat er meer rust in de wijk en groeit de samenwerking tussen zorg-, veiligheid- en woonpartners.


Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Teylingen, woningcorporatie Stek, de politie, GGD en GGZ Rivierduinen, Voor ieder 1, en Stichting Lumen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Door landelijke ontwikkelingen als de decentralisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg en de invoering van de Wmo, kunnen mensen met multi-problematiek langer in de wijk blijven wonen. Hierdoor nemen signalen in de wijk van mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit geldt ook voor gemeente Teylingen, waar sprake is van diverse problematiek. Woningcorporatie Stek en de politie vangen signalen op, maar hebben niet de expertise hier passend op te reageren. De aanpak van signalen blijkt nu niet altijd effectief: ondersteuning wordt soms laat ingezet of is onvoldoende helpend. De gemeente Teylingen wil in samenwerking met woningcorporatie Stek, de politie, GGD en Voor ieder 1 een wijk-GGD’er inzetten. De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier op het snijvlak van zorg, veiligheid en wonen. Hij of zij werkt flexibel, doet wat nodig is en legt verbinding tussen de verschillende partners. Door een wijk-GGD’er in te zetten krijgen inwoners met onaangepast en zorgelijk gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium passende hulp, ontstaat er meer rust in de wijk en groeit de samenwerking tussen zorg-, veiligheid- en woonpartners.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. de Rijk
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Teylingen