Mobiele menu

Wijkaanpak Gezonder Oud Oost

Het gaat goed met de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. We worden steeds ouder en leven steeds langer in goede gezondheid. Toch is de gezondheid niet gelijk verdeeld. In de ene wijk komen veel meer gezondheidsproblemen voor dan in een andere wijk.  

Stadsdeel Oud Oost in Leeuwarden is een gebied met veel gezondheidsproblemen. Er komt veel overgewicht voor, er wordt veel gerookt en veel mensen ervaren eenzaamheid. Niet iedere inwoner is perse bezig met zijn of haar gezondheid of het verbeteren daarvan, maar het doel is ook niet om bewust ongezond te leven. Hoe kan het dan dat er in dit gebied zoveel gezondheidsproblemen voorkomen? Een belangrijk deel van deze problematiek komt voort uit gedrag en dit gedrag komt weer voort uit de fysieke, sociale en culturele omgeving.

Doelstelling

Samen met inwoners, zorgaanbieders, de zorgverzekeraar, het sociaal domein, lokale ondernemers, buurtsportcoaches en DBieb, kijken we naar het gebied. Wat zijn specifiek de problemen en hoe kunnen we ze oplossen?

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100441910021
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Cramer
Verantwoordelijke organisatie:
Healthy Ageing Network Northern Netherlands