Mobiele menu

Wijkfunctionaris GGZ Berg en Dal

Projectomschrijving

Achtergrond

Binnen Gelderland Zuid wordt samengewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Aanvullend aan de regionale aanpak investeren de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal op diverse manieren in een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, met bijzondere aandacht voor preventie en inclusie. Desondanks komt het steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend bij de woningcorporatie, de wijkagent, de buurtsupermarkt of bij andere wijkbewoners.

Doel

Het doel van dit project is om met de inzet van een wijkfunctionaris GGZ te proberen te voorkomen dat iemand met risico op verward gedrag in crisis raakt of overlast veroorzaakt.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Gemeente Heumen, Gemeente Mook en Middelaar, Gemeente Berg en Dal, GGD-Meldpunt, Ixta Noa, het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding (CCV), en Pro persona.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnen Gelderland Zuid werken we samen aan de Sluitende Aanpak voor personen met verward gedrag. De Gemeentes Berg en Dal en Heumen werken met woningbouwvereniging Oosterpoort samen in een ZonMW pilot om het Samenleven in de Wijk met en door mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te laten verlopen. De uitkomsten worden gedeeld in de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Aanvullend aan de regionale aanpak investeren de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal samen in het realiseren van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag waarbij bijzonder de aandacht op preventie en inclusie is gericht. Ook is er veel aandacht voor destigmatisering middels het project Welkome Wijk, maar ook door de MHFA-training en inzet van ervaringsdeskundigheid van Ixta Noa in een wijkinloop en/ of tijdens themabijeenkomsten. Desondanks komt steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend bij de woningcorporatie, de wijkagent, de buurtsupermarkt of bij andere wijkbewoners. Met de inzet van de wijkfunctionaris GGZ wil de Gemeente Berg en Dal samen met de Gemeentes Heumen en Mook en Middelaar proberen te voorkomen dat iemand met risico op verward gedrag in crisis raakt of overlast veroorzaakt. Dit willen ze bereiken door eerder passende ondersteuning te bieden. De wijkfunctionarissen van de GGD en Ixta Noa, gaan deze mensen opzoeken. Ze gaan kennismaken en vragen hoe het met iemand gaat. Ze proberen dat wat nodig is te doen om escalatie te voorkomen. Daarvoor leggen ze ook contact met buren, familie en anderen in de omgeving. Daarnaast heeft deze wijkfunctionaris GGZ contact met mensen die in het verleden verward waren. Een vinger aan de pols ter voorkoming van een mogelijke terugval. De wijkfunctionarissen GGZ zijn actief in Heumen en Mook en Middelaar en Berg en Dal. Het betreffen twee functionarissen, waarvan tenminste één met ervaringsdeskundigheid.

Kenmerken

Projectnummer:
06380012140015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Hartogensis
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Berg en Dal