Wijkgericht werken: een goede samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Tegelen

Projectomschrijving
Verslagen

Eindverslag

Wijkgericht werken; goede samenwerking rondom kwetsbare ouderen in Tegelen.
Er ligt een behoefte om op wijkniveau beter samen te werken m.b.t. kwetsbare ouderen. Het netwerk, dat zich eerst richt op een betere samenwerking en vervolgens op preventie, bestaat bij aanvang uit de huisartsenpraktijk en de wijkverpleging. Het netwerk is inmiddels uitgebreid met het sociaal domein (wijk- en buurtteam). De ambitie is; op het juiste moment zinnige zorg aanbieden vanuit een vertrouwd en betrouwbaar netwerk. Dit wil het netwerk bereiken door vanuit verschillende vakgebieden (interprofessioneel) samen te werken en door tijdig eigenaarschap te creëren bij patiënten. Doel is de ervaren kwaliteit van zorg en de gezondheid van de (oudere) bevolking te vergroten wat bijdraagt aan het betaalbaar houden van de zorg. Als werkwijze is gekozen om middels voorbeelden uit de praktijk (casuïstiek) de knelpunten en de kernpartners in het netwerk helder te krijgen. Zes sessies met vertegenwoordigers uit het netwerk hebben geleid tot een plan van aanpak.

Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005038
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.J.G. Faassen
Verantwoordelijke organisatie:
Cohesie Cure and Care B.V.