Mobiele menu

Wijkleernetwerk Flevoland: een leernetwerk voor werken in de wijk

Projectomschrijving

Doel

Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van aankomende, beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen en hbo en mbo docenten via gezamenlijk leren.

Werkwijze

Duo's van docenten en wijkverpleegkundigen zijn toegerust met 1 opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement (ZSZ) en wat dit betekent voor het handelen van de wijkverpleegkundige. De duo's hebben elkaars werkplek bezocht, besproken wat er in de praktijk en in het onderwijs rond ZSZ gedaan wordt en bijgedragen aan de ontwikkeling van een deskundigheidsbevorderingsmodule.

Resultaten

Docenten hebben praktische en actuele kennis opgedaan, wijkverpleegkundigen hebben vaardigheden opgedaan voor hun eigen praktijk en inzichten gekregen in hun veranderende rol als wijkverpleegkundige. Een leernetwerk zou niet zozeer gericht moeten zijn op het ontwikkelen van kennis, maar op het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de (eigen) praktijk(voering). Dit betekent een eigen, bijpassende vorm van leren die waar nodig ook leidt tot een fundamentele verandering in overtuigingen. Als onderdeel van dit leren bevelen wijkverpleegkundigen ten minste coaching (van elkaar) aan.

Producten

Titel: Presentatie Zorgpactdag 8 december 2017
Auteur: Hanna Ploeg en Brigitte Toes
Titel: Poster leerinfrastructuur Flevoland (wijkwerk - transformatieopdracht)
Auteur: Desiree Winkelaar
Titel: Presentatie bijeenkomst ZonMw - Samenwerking tussen MBO en HBO
Auteur: Lineke Verkooijen en Corrie Graafland
Titel: Deskundigheidsbevorderingsmodule - zelfredzaamheid, samenredzaamheid, zelfmanagement
Auteur: Marina Gering Monique Slagter Kitty Stoltenborg Rianne van Dasler Janneke Meursing Mirjam van Meningen Lineke Verkooijen Corrie Graafland Hannah Lindner Lieske de Wit

Verslagen


Eindverslag

Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen, aankomend wijkverpleegkundigen (studenten) en hbo en mbo docenten, middels gezamenlijk leren of cocreëren met als centraal doel:
-de ontwikkeling en/of actualisatie van het handelingsrepertoire van wijkverpleegkundigen in relatie tot zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement van cliënten/patiënten als belangrijke thema’s binnen de transformatie waar de zorgsector zich in bevindt.
De ervaringen van de wijkverpleegkundigen zijn het vertrekpunt geweest in de werkwijze van het Wijkleernetwerk Flevoland. Deze ervaringen zijn uitgewisseld in de momenten van kennisdeling binnen de projectgroep, het uitvoeringsteam en tijdens de contactmomenten op de verschillende werkplekken van wijkverpleegkundigen en hbo- en mbo-docenten. Hierbij is diepgaand aan de orde geweest hoe bepalend het oude paradigma is voor de wijze van denken en handelen van de wijkverpleegkundigen en van docenten. De transformatie betreft een cultuurverandering en vergt een langdurige inzet om nieuwe inzichten te vertalen naar een ander handelingsrepertoire. Dit inzicht of begrijpen wat dit betekent, is met name voor de projectgroep en het uitvoeringsteam een overall resultaat van het project de ‘Zichtbare schakel’ geweest.

Samenvatting van de aanvraag

Het wijkleernetwerk Flevoland is opgericht om de deskundigheid te bevorderen van aankomende, beginnende en gevorderde wijkverpleegkundigen en hbo en mbo docenten via gezamenlijk leren.Duo's van docenten en wijkverpleegkundigen zijn toegerust met één opvatting over zelfredzaamheid, samenredzaamheid en zelfmanagement (ZSZ) en wat dit betekent voor het handelen van de wijkverpleegkundige. De duo's hebben elkaars werkplek bezocht, besproken wat
er in de praktijk en in het onderwijs rond ZSZ gedaan wordt en bijgedragen aan de ontwikkeling van een deskundigheidsbevorderingsmodule. Docenten hebben praktische en actuele kennis opgedaan, wijkverpleegkundigen hebben vaardigheden opgedaan voor hun eigen praktijk en inzichten gekregen in hun veranderende rol als wijkverpleegkundige. Een leernetwerk zou niet zozeer gericht moeten zijn op het ontwikkelen van kennis, maar op het leveren van een bijdrage
aan het verbeteren van de (eigen) praktijk(voering). Dit betekent een eigen, bijpassende vorm van leren die waar nodig tevens leidt tot een fundamentele verandering in overtuigingen. Als onderdeel van dit leren bevelen wijkverpleegkundigen ten minste coaching (van elkaar) aan.

Kenmerken

Projectnummer:
206120004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.E.C. Verkooijen PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Christelijke Hogeschool Windesheim
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen, zoals dit project. Bekijk wat we nog meer doen.