Mobiele menu

Wijkverpleegkundige, als integraal zorgverlener

In de Kruidenbuurt in Tilburg wonen in verhouding tot de rest van de stad veel niet-westerse allochtonen, 65-plussers en inwoners met een laag inkomen.

Doel

Bijdragen aan de leefbaarheid en gezondheid in de wijk.

Werkwijze

De zichtbare wijkverpleegkundigen wilden inwoners bereiken die tussen wal en schip raakten of de weg naar zorg- en dienstverlening niet konden vinden. De wijkverpleegkundigen (1 fte) in dit project richtten zich vooral op kwetsbare ouderen, chronisch zieken en zorgmijders. Ze kwamen in contact met deze inwoners via andere zorgverleners, familieleden of buurtbewoners. Daarnaast bereikten ze hen via buurtgerichte voorlichting. Cliënten met vragen en problemen leidden de wijkverpleegkundigen toe naar de juiste instellingen. Samenwerking met andere beroepskrachten was een voorwaarde voor succes. De wijkverpleegkundigen fungeerden als spin in het web van zorg- en dienstverleners in de wijk. Samen met hen werkten ze aan een betere afstemming op de vraag.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting project zichtbare schakel Tilburgse Kruidenbuurt. De 2 verpleegkundige zichtbare schakels in de Tilburgse Kruidenbuurt hielpen 150 kwetsbare ouderen op het gebied van zorg, wonen en welzijn en doen dat zonder dat er een indicatie nodig is. Ze maken deel uit van de buurtteams van Thebe Thuiszorg. In deze wijk wonen relatief veel ouderen met een laag sociaal economische status. Midden in de wijk zijn ze aanwezig en makkelijk bereikbaar. De samenwerking met andere organisaties en instellingen staat centraal,is via korte lijnen en direct;van huisartsen tot huismeesters tot en met familie en vrijwilligers. Dit alles om samen zicht te krijgen op en zorg te dragen voor een sociaal netwerk in een gezonde buurt. Ook op wijkniveau hebben zij een actieve rol; signaleren de (gezondheids)problemen en de problemen in de wijk die van invloed zijn op welzijn en gezondheid. De snelle aanpak heeft als doel om erger te voorkomen.

Kenmerken

Projectnummer:
206010040
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van Roosmalen
Verantwoordelijke organisatie:
Thebe Breda
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.