Mobiele menu

WIJS Samen Sportief in Veldhoven

Stichting Samen Sportief en partners staan in de startblokken om van het project WIJS Samen Sportief in Veldhoven een succes te maken. Door de sportparticipatie van kinderen uit groep 7 en 8 en hun ouders te bevorderen, geven wij een impuls aan hun gezondheid, leefstijl én de leefbaarheid in de wijken. De constateringen dat overgewicht een groeiend probleem is én dat de sportdeelname van kinderen achterblijft, motiveert ons om voor deze unieke kinderen een passend aanbod te creëren.De interventie WIJS is een naschools multidisciplinair interventieprogramma voor kinderen met overgewicht. Uniek in Veldhoven is dat wij de aanpak nu ook toegankelijk maken voor kinderen met autisme en daarnaast nieuwe activiteiten opzetten. Gedurende het schooljaar volgen deelnemers voedings- en bewegingslessen en worden ze gecoacht naar een gezondere leefstijl. Daarnaast besteden wij samen met onze partners veel aandacht aan de ouders, door hen actief te betrekken en ook zelf aan het bewegen te krijgen.

Verslagen


Eindverslag

Vanaf oktober 2018 is de GGD van start gegaan met de werving van kinderen op de basisscholen in Veldhoven.
De projectleider kwam voor de uitdaging te staan om een nieuwe kindercoach en diëtiste te zoeken voor de uitvoering van het project. Dit is gelukkig gelukt. De uitvoerende medewerkers zijn op werkbezoek geweest bij de interventie eigenaar in den Haag. begin januari zijn we op dinsdag middag gestart met de wekelijkse WIJS Samen Sportief Veldhoven lessen van 1,5 uur met de duur van 20 lessen.
Via promotie en mond op mond reclame groeide de deelnemersgroep snel uit tot 12 deelnemers. Uiteindelijk is de groep uitgegroeid tot 16 deelnemers waarvan 6 jongens en 10 meisjes.
Naast de wekelijkse lessen hebben we ook verschillende sociale, sportieve en informatieve activiteiten georganiseerd. De hebben zeer veel positieve resultaten opgeleverd. Op de eerste plaats is het groepsgevoel enorm verhoogt en zijn er veel nieuwe vaardigheden geleerd zoals etiketten leren lezen op voedingsmiddelen verpakkingen en hebben ze kennismakingslessen gevolgd bij de lokale tennisclub.

Vanaf de meivakantie zijn we gestart met het extra sportaanbod MultiSportief wat we ook als borgingsaanbod willen inzetten na de project periode. We hebben het eerste blok van 8 weken MultiSportief aangeboden voor kinderen met en zonder beperking in Veldhoven. Waarbij de opkomst bij de eerste 3 proeflessen enorm hoog was met 72 aanmeldingen. Bij de overige betaalde lessen deden er nog 11 kinderen mee waarvan 3 deelnemers ook aan het WIJS aanbod deelnamen en dus op deze manier de mogelijkheid hebben om 2x per week te bewegen bij ons.

Ruim 80% van de deelnemers gaat door met het volgen van de WIJS-lessen na de zomervakantie. 5 Kinderen gaan dan naar het voortgezet onderwijs wat ons heeft doen besluiten om het 2de projectjaar samen met de GGD, Jongerenwerk, de gemeente (JOGG regisseur) en de voortgezet onderwijs school in Veldhoven de 2de wijsgroep te gaan aanbieden voor jongeren van 13 t/m 15 jaar. Volgens onze partners is dit unieke aanbod voor deze pubers ontzettend welkom want ruim 30 % van de jongeren heeft overgewicht in Veldhoven volgens de GGD. Alle voorbereidingen zijn door de projectleider getroffen om vanaf september 2019 de 2 WIJS-les groepen (9t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar) te gaan aanbieden. ZonMw heeft ook akkoord gegeven op de leeftijdsverandering voor het 2de projectjaar.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007504
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Lindeman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Samen Sportief