Mobiele menu

Wijzer in de Wijk, inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak

Drie gemeenten stelden in co-creatie met inwoners en lokale partners een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak op en voerden die uit om gezondheidsachterstanden terug te dringen.

Doel

Een integrale wijkgericht gezondheidsaanpak voor inwoners met gezondheidsachterstand in wijk Stevenshof (gemeente Leiden), wijk Alphen Noord (gemeente Alphen aan den Rijn) en wijk Zuidwest (gemeente Den Haag).

Aanpak en resultaten

Het samenwerkingsverband verkende wat inwoners in de drie wijken belangrijk vonden en sloten hierop aan met erkende interventies.  Dit gebeurde in twee fasen. Fase 1: opstellen integrale wijkplannen met en door inwoners (2018 – 2019). Fase 2: uitvoeren van plannen met een mix van erkende interventies die bij de drie wijken passen (2019 – 2022). Versterken van integrale aanpak en samenwerking in gemeenten waren van belang in het project.

Samenwerkingspartners

Het samenwerkingsverband bestond uit procesbegeleiders gemeenten, academische werkplaats publieke gezondheid, werkplaats sociaal domein, GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, Zorgbelang Zuid Holland en RIVM.

Afbeelding
Wijzer in de wijk logo

Website Wijzer in de Wijk

Bekijk de handreikingen, tools, instrumenten, tips, good practices en praktijkvoorbeelden voor een participatieve, lerende aanpak die een integrale samenwerking in de wijk bevordert.

Producten van ZonMw

Producten

Kenmerken

Projectnummer:
531006104
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. E.G.T. van Steekelenburg MPH
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Hollands Noorden
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.