Mobiele menu

Woman@Work - Het leven is als sporten, hoe moeilijker het is, des te sterker je wordt!

Uit onderzoek blijkt dat de gezondheidstoestand in de Schilderswijk achter loopt met die in andere wijken. (Chronische) aandoeningen als obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten, COPD en depressie komen vaker voor. BCS Health Center gaat samen met de zorgprofessionals van gezondheidscentrum Health Care Suliman vrouwen uit de wijk helpen aan een betere leefstijl. Middels het aanbieden van een gecombineerde leefstijlinterventie worden vrouwen gemotiveerd en gericht begeleid naar duurzaam sporten. Het interventieprogramma Beweegkuur zal als tool worden ingezet, eventueel aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep. Dit is niet uitsluitend bedoeld voor mensen met een gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico, maar voor alle vrouwelijke wijkbewoners die aan bovengenoemde aandoeningen lijden of er vanwege sociaal, cultureel of maatschappelijke problemen een inactieve levensstijl erop na houden.

Verslagen


Eindverslag

Woman@Work heeft als doel gehad bij vrouwen in de Haagse Schilderswijk, die niet of nauwelijks bewegen, een leefstijlverandering tot stand te brengen waarbij lichaamsbeweging en verantwoorde voeding een onderdeel wordt van de dagelijkse routine. De focus lag hierbij op vrouwen met een gewicht- , fysiek- of psychisch gerelateerd probleem. Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals van gezondheidscentrum Health Care Suliman en bewegingscentrum BCS Health Center. Verschillende zorgprofessionals (huisarts, psycholoog, leefstijladviseur, fysiotherapeut, diëtist) hebben vanuit hun eigen expertise de deelnemers gemotiveerd naar een gezondere levensstijl. Deelnemers hebben daarbij 12 maanden lang wekelijks in groepsverband en individueel deelgenomen aan beweegactiviteiten en zijn gestimuleerd dit minimaal 2 keer in de week te blijven doen.

Woman@Work heeft als doel bij vrouwen in de Haagse Schilderswijk, die niet of nauwelijks bewegen, een leefstijlverandering tot stand te brengen waarbij lichaamsbeweging en verantwoorde voeding een onderdeel wordt van de dagelijkse routine. De focus ligt hierbij op vrouwen met een gewicht- , fysiek- of psychisch gerelateerd probleem, maar beperkt zich niet uitsluitend tot deze groep. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zorgprofessionals van gezondheidscentrum Health Care Suliman en bewegingscentrum BCS Health Center. Werving van de deelnemers is gestart volgens planning maar de begeleidingstrajecten zijn wegens omstandigheden later gestart. Mogelijk dat het project als gevolg hiervan langer zal doorlopen. Aanvankelijk was het de bedoeling het begeleid beweegprogramma in groepen van de 25 personen uit te voeren. De focus pakte echter verkeerd uit waardoor de groepen kleiner gemaakt zijn en op verzoek van de deelnemers extra trainingsuren zijn ingelast.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.F. Suliman
Verantwoordelijke organisatie:
Bewegingscentrum Schilderswijk