Mobiele menu

Woon- leefklimaat verbeteren

Bewoners met psychische problemen en gedragsproblemen ervaren vaak moeilijkheden bij het samenleven in een huiskameromgeving. Negatief gedrag en snelle conflicten zijn gebruikelijk, en bewoners rapporteren verveling, een gebrek aan sociale interactie en gevoelens van nutteloosheid. De behoeften van de bewoners variëren sterk.

Aanpak en resultaten

Er is onderzoek uitgevoerd onder bewoners, gastvrouwen, zorgpersoneel en activiteitenbegeleiders om inzicht te krijgen in alle relevante aspecten die van invloed zijn op de situatie. Het doel was om effectief beleid te ontwikkelen ter verbetering van het wooncomfort, de zingeving en de dagbesteding door middel van betekenisvolle activiteiten. Het uiteindelijke streven was om het leven van bewoners in het verpleeghuis waardevoller te maken, met een nadruk op een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid.

Kenmerken

Projectnummer:
06390032220006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2023
2023
Projectleider en penvoerder:
Anneke Roozendaal
Verantwoordelijke organisatie:
Topaz