Mobiele menu

Workshop: Jouw verhaal, mijn verhaal

Projectomschrijving

Wij ontwikkelen een interactieve workshop 'Jouw verhaal, mijn verhaal' met drie ervaringsdeskundige acteurs. Tijdens de ontwikkeling van de workshop zijn deze acteurs op zoek naar elkaars persoonlijke verhalen die gelieerd zijn aan psychische klachten en hun ervaringen daarmee. Zij verzamelen zodoende een palet aan verhalen die zij op speelse en theatrale wijze in zetten in de workshop. Tussentijds geven zij testworkshops om voldoende aansluiting te vinden en het gewenste resultaat te behalen. Middels theater nodigen wij deelnemers uit om hun verhalen tijdens de workshop te delen.

Doelgroep: Professionals uit het sociale domein en hun klanten.

Doelen

  • Inzetten van eigen verhaal van ervaringsdeskundigen om herkenning teweeg te brengen bij professionals en verdieping in hun werk te brengen.
  • Verminderen van stigma op psychische klachten door middel van gebruik van interactief theater.
  • Stimuleren van openheid over kwetsbaarheden bij professionals binnen het sociaal domein.

Resultaten

Middels een proces van zes maanden, waarin ervaringsdeskundige theatermakers met elkaar hun eigen verhalen omtrent psychische aandoeningen deelden, kwamen zij tot twee workshops. In deze workshops delen zij hun persoonlijke verhalen middels theatrale vertellingen. Deze theatrale vertellingen bieden herkenning, openheid en raken de deelnemers van de workshop recht in het hart.
Tevens zetten zij creatieve, interactieve en laagdrempelige opdrachten in om deelnemers aan de
workshops uit te nodigen ook hun verhaal (hoe groot of klein dan ook) te delen.

Workshops

De workshop: Jouw verhaal mijn verhaal
Doel: Stigma bespreekbaar maken
Doelgroep: Professionals die (in)direct te maken krijgen met mensen met psychische aandoeningen.

De workshop: Help, ik herstel
Doel: Inzicht in herstel
Doelgroep: Mensen met psychische aandoeningen en hun naasten

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Stigma bestaat. Zo ook over psychische klachten. Bewustwording hiervan is het doel van Verhalen bij de Buren. Zij ontwikkelden de workshop: ‘jouw verhaal, mijn verhaal’ waar ervaringsdeskundige acteurs hun persoonlijke verhalen theatraal vertellen. Deze theatrale vertellingen bieden herkenning, openheid en raken de deelnemers van de workshop recht in het hart.

Een workshopbegeleider ondersteunt de theatrale vertellingen met diverse interactieve werkvormen. Deelnemers aan de workshop voelen zich hierdoor uitgenodigd om ook hun verhalen (hoe klein of groot dan ook) met elkaar te delen. De deelnemers? Professionals die in hun werk te maken krijgen met mensen met psychische aandoeningen. Het doel? Bewustzijn van eigen stigma en in welke mate dat het werk wel/niet beïnvloedt.

Vanuit het ontwikkelproces kwam naar voren dat er ook behoefte ligt bij mensen met psychische aandoeningen en hun naasten aan een ‘herstel’ workshop. In 2020 biedt Verhalen bij de Buren de workshop: ‘help, ik herstel’ aan. Met als doel: inzicht in (eigen) herstel.

Samenvatting van de aanvraag

'Jouw Verhaal, mijn verhaal' is een workshop voor professionals en hun klanten en diens naasten binnen het sociaal domein. Vier ervaringsdeskundige acteurs delen verhalen met de deelnemers van de workshop en middels speelse en theatrale opdrachten nodigen zij hun deelnemers uit om ook hun verhalen te delen. Wij ontwikkelen een workshop 'Jouw verhaal, mijn verhaal' (van 1 uur) met drie ervaringsdeskundigen en één naaste die allen een theaterachtergrond hebben en/of talent (de groep noemt zich: Verhalen bij de Buren). Tijdens de ontwikkeling van de workshop gaan deze vier acteurs op zoek naar elkaars persoonlijke verhalen die gelieerd zijn aan psychische problemen en hun ervaringen daarmee. Zij verzamelen zodoende een palet aan verhalen die zij op speelse en theatrale wijze in zetten in de workshop. Binnen de workshop richten wij ons op het delen van persoonlijke (kwetsbare) verhalen Afhankelijk van de groep deelnemers zijn dit lichtere of zwaardere verhalen. Wij bieden maatwerk. Hiermee vinden wij aansluiting bij de deelnemers van de workshop en nodigen wij hen uit om hun eigen verhalen te delen met ons en elkaar. De inzet van theatrale en speelse elementen, zoals terugspeeltheater (verhalen van deelnemers worden uitgespeeld door de acteurs), maakt dit tot een interactieve workshop met een laagdrempelig karakter. Er zal altijd een verhalenbegeleider aanwezig zijn om overzicht te houden tijdens de workshop. Deze kan inspringen, bijsturen en deelnemers opvangen indien nodig, waardoor sociale veiligheid gewaarborgd blijft. De deelnemers van de workshop zijn professionals uit het sociale domein en hun klanten. Zowel teams uit het sociaal domein kunnen deze workshop volgen als hun klanten en diens naasten. De workshop heeft de volgende doelen: - verbreden van kennis over mentale gezondheid; - verdiepen van begrip voor de ander; - bieden van inzicht in complexiteit (gelaagdheid) van mentale problematiek; - stimuleren van openheid over kwetsbaarheden in een team ter ondersteuning van de samenwerking; - verstevigen van kwaliteit van dienstverlening; - reflecteren op eigen gedrag en mentale gezondheid; - inzetten van eigen verhaal t.b.v. wederzijdse herkenning en acceptatie. Theater is een vorm die mensen meeneemt naar een 'andere wereld'. Hierdoor verplaatst men zich in een ander. Verhalen deelt men al sinds mensenheugenis met elkaar. Volgens Dr. Theo Meder hebben verhalen vijf functies. Het delen van verhalen verhoogt saamhorigheid (bonding); leert ons iets (lering); biedt normen en waarden (ethiek); ontspant (vermaak) en vormt een uitlaatklep voor emoties (katharsis). Door verhalen op theatrale en speelse wijze te delen, combineren wij de vijf functies van verhalen met de uitnodiging tot empathie die theater in zich draagt. Daarnaast is deze workshop 'anders dan anders' op het gebied van leren over mentale gezondheid en de complexiteit die daarmee gepaard kan gaan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.S.E. Metselaar
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Kunstbedrijf Arnhem
Afbeelding

Gegevens projectleider

E-mailverhalenbijdeburen@gmail.com
Telefoon: 06 49 93 13 62

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Arnhem (regio Gelderland-Midden).