Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren

Projectomschrijving
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
114024223
Looptijd:
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.T. Lely
Verantwoordelijke organisatie:
UMC Utrecht