Woudenberg - Perspectief voor Jeugd

Projectomschrijving

In verschillende (online) sessies hebben jongeren in Woudenberg aangegeven dat er een grote behoefte is aan ontmoeting. Die behoefte was er al, maar is verder vergroot door het wegvallen van de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in openbare ruimtes, sportclubs en school. Ze kunnen elkaar gewoonweg nu nergens zien. Jongeren willen elkaar graag zien, maar binnen de huidige maatregelen van corona is dit niet mogelijk. Daarnaast werd de noodzaak door het coronavirus om elkaar nog meer in de buitenruimte te ontmoeten groter, maar werd hierin duidelijk dat de jongeren ontmoetingsplaatsen die er nu buiten zijn, niet meer voldoen. Ze zijn slecht onderhouden, te klein en niet gezellig. Jongeren willen veel, maar ze hebben vaak niet het overzicht hoe ze dit moeten aanpakken. Concreet willen ze maandelijks een jongerenavond aanbieden waarbij leuke activiteiten gedaan worden en daarnaast willen ze een locatie in de buitenruimte waar ze elkaar kunnen ontmoeten.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In verschillende (online) sessies hebben jongeren in Woudenberg aangegeven dat er een grote behoefte is aan ontmoeting. Die behoefte was er al, maar is verder vergroot door het wegvallen van de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in openbare ruimtes, sportclubs en school. Ze kunnen elkaar gewoonweg nu nergens zien. Jongeren willen elkaar graag zien, maar binnen de huidige maatregelen van corona is dit niet mogelijk. Daarnaast werd de noodzaak door het coronavirus om elkaar nog meer in de buitenruimte te ontmoeten groter, maar werd hierin duidelijk dat de jongeren ontmoetingsplaatsen die er nu buiten zijn, niet meer voldoen. Ze zijn slecht onderhouden, te klein en niet gezellig. Jongeren willen veel, maar ze hebben vaak niet het overzicht hoe ze dit moeten aanpakken. Concreet willen ze maandelijks een jongerenavond aanbieden waarbij leuke activiteiten gedaan worden en daarnaast willen ze een locatie in de buitenruimte waar ze elkaar kunnen ontmoete
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085072
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Kolenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Woudenberg