Mobiele menu

WOZ waarde verhogen

Projectomschrijving

Het bedrijventerrein Noorderveld & Molletjesveer, gesitueerd in Wormerveer, biedt werk aan 4500 medewerkers. Momenteel is er een groot probleem dat ondernemers raakt. Het is enorm lastig om vacatures duurzaam in te vullen. Daarnaast is er onbenut arbeidspotentieel: mensen met een arbeidsbeperking, die graag willen werken. Om dit vraag-aanbod goed naar elkaar toe te brengen zijn wij het project WOZ-waarde verhogen gestart. WOZ staat voor de 3 pijlers: Werk, Onderwijs en Zorg. Samen met partners zoals Stichting Odion, Gemeente Zaanstad en Local Heroes willen wij bijdragen aan een inclusievere samenleving. Door actief aan de slag te gaan met bewustwording en een positieve beeldvorming kunnen we werken aan gelijkwaardigheid van kansen en een win-winsituatie realiseren. Het initiatief is daarmee op dit moment een motor voor het samen creëren van een lokale verandering, die als voorbeeld kan dienen voor andere bedrijventerreinen. Dit project kan van start gaan vanwege de toekenning van ZonMw.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het bedrijventerrein Noorderveld & Molletjesveer is gesitueerd in Wormerveer en biedt werk aan 4500 medewerkers. Al meer dan 35 jaar maakt bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer (BVNM) zich met ruim 130 leden hard voor de belangen van lokale ondernemers (waarvan 95% MKB). Momenteel is er een groot probleem die ondernemers raken. Het is enorm lastig om vacatures duurzaam in te vullen en graag willen ze hier gezamenlijk in optrekken hoe dit op te lossen. Er is momenteel nog een doelgroep die aan de kant staat. Dit onbenut arbeidspotentieel, mensen met een arbeidsbeperking, willen graag aan het werk. Aan de andere zijde de Mkb'ers die op zoek zijn naar personeel. Om dit vraag-aanbod goed naar elkaar toe te brengen willen wij aan de slag met het project WOZ-waarde verhogen. WOZ staat voor Werk, Onderwijs en Zorg. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer alle pijlers goed vertegenwoordigd zijn dit bijdraagt aan een inclusievere samenleving. Door het verhogen van de WOZ-waarde op het bedrijventerrein komen we tegemoet aan de problemen die de MKB-ers momenteel ondervinden door hen te faciliteren met een doelgroep die normaliter niet bij hen in beeld komt maar die net als ieder ander zijn of haar sterke punten heeft maar door een beperking (negatieve beeldvorming) nu niet in aanmerking komen. Door actief aan de slag te gaan met bewustwording en een positieve beeldvorming kunnen we werken aan gelijkwaardigheid van kansen en een win win situatie realiseren. Juist doordat wij op een bedrijventerrein zitten met een tal van verscheidenheid aan mogelijkheden is er voor iemand altijd een plek te vinden. Het initiatief is daarmee op dit moment een motor voor het samen creëren van een lokale verandering. We willen een olievlek genereren waar werkgevers elkaar ook enthousiasmeren over de succesverhalen, we leren met elkaar van de problemen die er zijn zodat een inclusief bedrijventerrein als voorbeeld kan dienen voor de vele bedrijventerreinen in Nederland.

Kenmerken

Projectnummer:
10280022110004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. van Lamoen
Verantwoordelijke organisatie:
Bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer