Mobiele menu

YHC4VMBO: An inclusive preventive youth health care at secondary pre-vocational schools

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bereikt jongeren die opgroeien in achterstandsituaties onvoldoende. Hierdoor wordt preventie niet of onvoldoende benut met als gevolg een ongezondere leefstijl, en meer overgewicht, mentale problemen en onveiligheid. Dit leidt tot gezondheidsverschillen nu, in de toekomst en zelfs van volgende generaties. Daarom co-creëren we in dit project samen met vmbo-leerlingen een passender JGZ aanbod, gericht op gezond en veilig opgroeien. Ook bieden we JGZ- professionals de ruimte om behoeften en wensen van jongeren beter te integreren in hun werkzaamheden. Dit project :

  1. onderzoekt het bereik van vmbo-studenten en hun perceptie op de huidige JGZ
  2. vmbo-studenten en professionals co-creëren samen een inclusieve JGZ door samen te beslissen over onderzoeksmethoden en werkvormen.
  3. evalueert de nieuwe werkwijze. Met 4 JGZ organisaties in 25 gemeenten gaan we aan de slag en op 4 vmbo-scholen co-creëren we een passender en inclusiever JGZ op maat, om daarmee gezondheidsverschillen te verkleinen.

Kenmerken

Projectnummer:
08391092110003
Looptijd: 33%
Looptijd: 33 %
2022
2029
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.H.H. Hoogsteder
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc
Afbeelding

Onderzoek voor Artsen voor Maatschappij en Gezondheid

Om Artsen Maatschappij & Gezondheid beter te ondersteunen in de behandeling van hun patiënten, financieren we onderzoeksprojecten die vragen uit de klinische praktijk beantwoorden. Het gaat om diagnostiek, beloop en beleid van ziekten en klachten. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.