Mobiele menu

Yn'e Buorren 2.0 Tytsjerksteradiel

Doel van het netwerk

Het netwerk Yn’e Buorren is gericht op ketensamenwerking tussen welzijn, ondersteuning, eerste lijns- en tweede lijns zorg zodat ouderen in hun eigen woonomgeving, kunnen blijven wonen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

It BetterSkip voor zorg en gezondheid, huisartsenzorg in Eastermar, Kwadrantgroep VVT-organisatie, Gemeente  Tytsjerksteradiel, Welzijnsorganisatie KEaRN, Fysiotherapeut, Lid cliëntenraad.

Doel en aanpak project

Het doel van het project Yn’e Buorren 2.0 is dat het bestaande netwerk een aanjager wordt voor vernieuwing waardoor knelpunten in de zorg thuis aangepakt worden. Door nog meer samenhang te creëren wordt gestreefd naar integrale zorg voor thuiswonende ouderen. In het project wordt gewerkt aan de volgende thema’s: ‘Verbeteren afstemming huisartsenzorg, wijkverpleging en eerstelijnsverblijf’ en ‘het vervangen van zorgvragen door het gebruik van technologische oplossingen te verkennen en door de omgeving van de thuiswonende oudere te verstevigen’. Er wordt middels design thinking en oplossingsgericht werken op een vertragende manier gewerkt. De deelnemers worden uitgenodigd zich te verplaatsen in de hulpvrager. De mix van deelnemers in de groep zorgt voor creatieve ideeën en verbindingen.  Vragen die uit de groep naar voren komen worden beantwoord door de actie-onderzoeker.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639521917
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Roorda
Verantwoordelijke organisatie:
KwadrantGroep