Young Impact MDT NEXT

Projectomschrijving

MDT-reis

Met de MDT-reis Young Impact kun je als jongere je talenten ontdekken, je vaardigheden ontwikkelen en iets goeds doen voor een ander of de samenleving. Jongeren bepalen zelf voor wie en hoe zij zich inzetten. Zij volgen 2 workshops van jonge trainers van Young Impact en bedenken 2 uitdagingen of projecten die ze zelf gaan uitvoeren, alleen of in een groepje. Een voorbeeld van een project is de organisatie van een expositie van het werk van kunstenaars met psychische klachten. In de ‘Impact Room’ op school of online ontmoeten en inspireren de projectdeelnemers elkaar. Zij krijgen begeleiding van onder meer hun docenten, peercoaches en begeleiders uit het bedrijfsleven. De peercoaches zijn jongeren die eerder ervaring hebben opgedaan met Young Impact en die fungeren als ‘rolmodel’.
Na 6 maanden krijgen de jongeren een bewijs van deelname voor op hun cv en een certificaat. Bovendien mogen ze meedoen aan Young Impact Day, waar ze met duizenden andere jongeren hun resultaten vieren met bekende artiesten en influencers.

Young Impact werft via het onderwijs praktisch opgeleide jongeren (mbo) en kwetsbare jongeren (vso). Het programma is uitgebreid met de begeleiding van ervaringsdeskundige peercoaches en met jongeren uit het voortgezet onderwijs.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren leren diverse praktische vaardigheden, zoals plannen, samenwerken en netwerken. Ondertussen kunnen zij zich oriënteren op beroepen, ontmoeten zij leeftijdsgenoten en leren van elkaar. Zo ontdekken zij hun sterke punten en wat zij belangrijk vinden. Tegelijkertijd verbreden ze hun blik op de samenleving en doen ze belangrijke praktijkervaring op in het werkveld van hun interesse.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De aanpak van Young Impact zorgt ervoor dat iedere jongere kan en wil meedoen. Zo draagt deze MDT bij aan een inclusieve samenleving. Jongeren vergroten hun wereld en krijgen meer begrip voor anderen, wat de sociale cohesie op lokaal niveau ten goede komt. Ook kan Young Impact een potentieel aan jonge vrijwilligers opleveren voor maatschappelijke organisaties.
Doelgroep
Jongeren van 14 t/m 27 jaar in 4 categorieën:
- studenten mbo
- leerlingen vso
- leerlingen vo
- peercoaches

Regio

Landelijk, met extra focus op de COROP regio’s Gooi en Vechtstreek, Overig Zeeland en Zeeuws Vlaanderen.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Young Impact MDT NEXT is een doorontwikkeling van de MDT-programma’s van Young Impact voor praktisch opgeleide jongeren (MBO) en jongeren met een beperking (VSO). We hebben deze programma’s verrijkt door nieuwe (lokale) partners aan ons te verbinden en het Young Impact programma uit te breiden naar het Voortgezet Onderwijs. Jongeren staan centraal bij Young Impact. Vandaar dat ook het Young Impact MDT NEXT programma in samenspraak met jongeren is vormgegeven. Voor Young Impact MDT NEXT hebben we wederom jongeren gevraagd mee te denken over het programma. Dit zijn jongeren uit zowel onze eigen jongeren community als uit het netwerk van partners. Zij hebben meegedacht over de aantrekkelijkheid van het programma en de rol die zij zichzelf of andere jongeren toebedelen in de opzet, werving, begeleiding, uitvoering, monitoring en evaluatie. Samen met de jongeren hebben we gekeken dat Young Impact MDT NEXT aansluit bij de volgende motieven van jongeren: Vaardigheden ontwikkelen, je talenten ontdekken, iets goed doen voor de ander of de samenleving, beroepsoriëntatie, elkaar ontmoeten, iets doen samen met anderen, van elkaar leren, erbij horen, gezien worden, cv building, mee doen en plezier hebben En voor het verder inkleuren van het programma gaan we de ervaringen van de peercoaches uit ronde 4a meenemen en ook specifiek jongeren uit de onderstaand genoemde COROP regio’s en het Voortgezet Onderwijs. Young Impact MDT NEXT is een vrijwillig programma van 80 uur voor jongeren in de leeftijdscategorie 14-27 jaar. De werving van jongeren loopt via de onderwijsinstellingen. In samenwerking met docenten en professionals maken we een voorselectie van opleidingen en jongeren bij wie Young Impact MDT NEXT goed aansluit. Peercoaches worden 1-op-1 geworven binnen de jongeren community van Young Impact, NJR en de scholen. De stappen die de jongeren in het programma doorlopen zijn: - Twee workshops van jonge trainers van Young Impact. Jongeren worden onderdeel van een jongerenbeweging waarbij je ruimte krijgt om elkaar te inspireren. Alles is voor en door jongeren! - Jongeren ontwikkelen hun eigen sterke punten, vaardigheden en ontdekken wat ze belangrijk vinden. - Jongeren bedenken 2 challenges/ projecten die ze gaan uitvoeren. De jongeren worden zoveel mogelijk begeleid door jongeren zelf: peercoaches en trainers. Daarnaast krijgen ze professionele begeleiding vanuit het bedrijfsleven, van hun eigen docent en jongerenexperts. - Er wordt een Impact Room op school (of online) ingericht waar jongeren inspiratie kunnen opdoen voor hun project en elkaar kunnen ontmoeten. - Jongeren hebben een grote keuzevrijheid en eigen initiatief en het ontwikkelen van hun talenten staat voorop. Jongeren zijn vrij om hun eigen project, thema en doelgroep te bepalen. - Jongeren krijgen een bewijs van deelname voor op hun cv. Ze krijgen een certificaat én een gratis ticket voor de landelijke actiedag, Young Impact Day. Aan het einde van het traject willen we jongeren enthousiasmeren zich duurzaam in te zetten voor de samenleving. We willen ze vrijwilligerswerk aanbieden wat aansluit bij hun interesses en behoeften. Hiervoor gaan we een platform opzetten waar jongeren de kans krijgen om hun inzet te verduurzamen. Om dit programma aan te kunnen bieden bestaat Young Impact MDT NEXT uit een breed partnerschap met veel aantoonbare expertise op het gebied van werven, matchen, begeleiden, reflectie, erkenning en duurzame inzet. De succesvolle samenwerking die we al hebben ervaren vanuit Young Impact MDT (call 4a) hebben we gecontinueerd. Deze intensieve samenwerking kunnen we door het binden van nieuwe (lokale) partners uit het onderwijs, maatschappelijke middenveld en bedrijfsleven verrijken en verdiepen waardoor we nog beter inspelen op de behoefte en interesse van jongeren. Door COVID-19 heeft het onderwijs zich ontwikkeld naar een meer hybride leeromgeving en spelen we hierop in door ook digitale werkvormen aan te bieden. De looptijd van Young Impact MDT NEXT is van 1 december 2020 – 1 december 2022. In deze periode van 24 maanden wil Young Impact MDT NEXT 1320 deelnemende jongeren bereiken. Dat zijn 650 praktisch opgeleide jongeren (14 t/m 27 jaar), 500 jongeren met een beperking 14 t/m 27 jaar), 120 peercoaches vanuit het VO (14 t/m 19 jaar) en 50 peercoaches (18 t/m 27 jaar). We focussen ons op jongeren in de COROP regio’s Gooi en Vechtstreek, Overig Zeeland en Zeeuws Vlaanderen en houden i.v.m. COVID-19 er ook rekening mee dat we ons programma in andere regio’s kunnen aanbieden. Daarmee draagt Young Impact bij aan de gewenste opschaling van MDT.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004041
Looptijd:
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Tupang