Young Leaders in actie

Projectomschrijving
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430102210003
Looptijd:
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.H. Veenbaas
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Toekomst voor Buurtjeugd