Mobiele menu

Young Leaders Door het Hele Land

MDT-reis

Hoe ontwikkel je je kwaliteiten en hoe kun je deze inzetten in je eigen leven en voor je omgeving? Daarin stimuleert het Young Leaders programma deelnemende jongeren door het hele land. Dankzij een uitgebreid persoonlijk intakegesprek is de invulling en begeleiding in het project goed af te stemmen op de persoonlijke interesses, leerbehoefte en doelen van de jongeren. Zij volgen een groepstraining en bedenken daarin 2 of meer sociale activiteiten die zij vervolgens gezamenlijk met elkaar organiseren. Dat kan variëren van een sporttoernooi tot een bingo-middag voor senioren. Om hun plan uit te voeren krijgen zij een activiteitenbudget en steun van een coach. Aangezien jongeren met verschillende achtergronden meedoen, leren zij optimaal van elkaar. De deelnemers sluiten hun MDT af met een presentatie van hun plannen waarna zij een certificaat ontvangen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemers leren hun talenten beter kennen, hun vaardigheden versterken en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Door deel te nemen aan het programma en zich in te zetten voor anderen breiden de jongeren ook hun sociaal en zakelijk netwerk uit. Jongeren waarderen de groepssetting van het programma, waarin zij leren samenwerken als team en een hechte band met elkaar opbouwen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project levert de samenleving minimaal 870 jongeren op die als Young Leader stevig hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling en hun maatschappelijke toekomst. De sociale activiteiten die zij organiseren dragen daarnaast bij aan meer leefbaarheid in de wijken, meer en beter contact tussen buurtbewoners en minder eenzaamheid. Effectonderzoek laat zien dat jongeren die meedoen na afloop meer waarde hechten aan vrijwilligerswerk en vaker bereid zijn om zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving.

Doelgroep

Jongeren van 14-27 jaar, in het bijzonder jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen met lagere inkomens.

Regio

Landelijk: Alblasserdam, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Leiden, Middelburg, Staphorst, Valkenburg aan de Geul, Waalwijk, Wijdemeren

Verslagen


Eindverslag

Young Leaders is een MDT-programma voor jongeren uit kwetsbare wijken. Zij staan vaker bloot aan risico’s met negatieve gevolgen voor hun positie in de samenleving. Het Young Leaders programma stimuleert hen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Op verschillende locaties in het land volgden ruim 850 jongeren een groepstraining waarin zij meer hebben ontdekt over hun kwaliteiten en hoe zij die kunnen inzetten in hun eigen leven en voor de samenleving. Ze hebben meer zelfinzicht gekregen en leren organiseren, presenteren en samenwerken. Tijdens de training heeft iedere groep met elkaar plannen ontwikkeld voor sociale activiteiten om bij te dragen aan hun buurtomgeving en de bredere maatschappij. In totaal hebben de deelnemende jongeren meer dan 100 maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Voorbeelden zijn: een jongerendebat met de gemeenteraad over de inrichting van jeugdzorg, een sportdag voor kinderen met een beperking en beweegsessie voor ouderen in een verzorgingstehuis met aansluitend een lunch gericht op een gezonde leefstijl. Alle initiatieven zijn ontstaan vanuit de eigen ideeën van deelnemende jongeren. In het MDT-programma Young Leaders leren jongeren een positieve invloed uit te oefenen op hun omgeving en hun persoonlijke toekomst. De waardering die zij krijgen voor hun inzet bij de activiteiten en een feestelijke certificaatuitreiking geeft hen voldoening, meer zelfvertrouwen en enthousiasmeert hen om zich te blijven inzetten voor de samenleving

Kenmerken

Projectnummer:
743004012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Toekomst voor Buurtjeugd