Young Leaders Light

Projectomschrijving

De afgelopen tijd zijn veertig jongeren in de gemeente Valkenburg aan de Geul geactiveerd om met maatschappelijke activiteiten in hun woonbuurt of dorp aan de slag te gaan. Begeleid door jongerenwerkers en vrijwilligers hebben zij zelf bedachte sociale projecten en activiteiten georganiseerd. Voorbeelden: een kampvuuravond voor jong en oud, een spelletjestoernooi voor bewoners voor een gezellig en beter contact tussen jeugd en senioren, en een mooie bijeenkomst voor jongeren die als vrijwilliger hun handen uit de mouwen hebben gestoken bij de recente overstromingen in Zuid-Limburg.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Vanwege de voortdurende beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, kampen veel jongeren met de gevolgen van verminderd sociaal contact. Verveling, lusteloosheid, maar ook ernstigere signalen als eenzaamheid, achterstanden in de sociaal-emotionele ontwikkeling en psychische klachten komen steeds meer voor. Nu een groot deel van het normale leven is stilgelegd, is jeugd op zoek naar houvast en een zinvolle invulling van hun tijd. Jongerenwerkers zien onder jongeren de behoefte om initiatief te nemen en samen met anderen op een positieve manier bezig te zijn voor hun omgeving. Het Young Leaders Light programma brengt jongeren met elkaar in contact en laat vanuit die verbinding ideeën van jongeren tot bloei komen. Wij gaan 100 jongeren een Young Leaders Light programma laten volgen waarin zij een eigen plan voor een maatschappelijk initiatief ontwikkelen. In groepjes van maximaal 10 deelnemers volgen zij workshops gericht op hun eigen interessegebied (sport, cultuur of de buurt) waarin zij hun plan voorbereiden. Ondersteund door een lokale jongerenwerker brengen zij hun plan in praktijk. Beoogde resultaten voor deelnemende jongeren zijn meer sociale verbondenheid en minder eenzaamheid, zinvolle tijdsbesteding, inzicht in eigen kwaliteiten en betere competentiebeleving, gevoel van waardering door hun vrijwillige inzet, en ontwikkelen van vaardigheden waaronder organiseren, samenwerken en communiceren Daarnaast gaat het om meer sociale verbondenheid en minder eenzaamheid in de lokale gemeenschap.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085039
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J. Noorda
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Valkenburg aan de Geul