Young Leaders Light Heemstede

Projectomschrijving

Vol goede moed is het lokale jongerenwerk in samenwerking met medewerkers van ‘Stichting Toekomst voor Buurtjeugd’ aan de slag gegaan met het werven van jongeren. Hoewel er zeker jongeren enthousiast waren om mee te doen, bleek de periode vanwege de schoolexamens lastig en haakten veel jongeren af. Gemeente en lokaal jongerenwerk gaan na de zomer verder met de 2 groepen jongeren die aangaven nog wel graag een activiteit op te willen zetten.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
100 jongeren volgen een Young Leaders Light programma waarin zij een eigen plan voor een maatschappelijk initiatief ontwikkelen. In groepjes van maximaal 10 deelnemers volgen zij workshops gericht op hun eigen interessegebied (welzijn, sport, cultuur) waarin zij hun plan voorbereiden. Ondersteund door lokale begeleiders brengen zij hun plan in praktijk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085051
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. R.H. Veenbaas
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Heemstede