Young Leaders Light Stichtse Vecht

Projectomschrijving

In gemeente Stichtse Vecht hebben 94 jongeren meegedaan aan het MDT-programma Young Leaders Light. In kleine groepjes volgden zij een korte training en bedachten gezamenlijk een plan voor een maatschappelijk initiatief. Met steun van een lokale jongerenwerker voerden zij hun plan uit. Zoals het samenstellen en rondbrengen van groente&fruit tassen voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, het organiseren van een iftar maaltijd in het AZC, en sportieve vakantieactiviteiten voor kinderen om een actieve en gezonde leefstijl te promoten.
Hun inzet bracht positieve resultaten voor henzelf en voor de doelgroep van hun initiatieven:
• Groter welbevinden en gevoel van waardering en steun
• Meer sociale verbondenheid en minder eenzaamheid
• Een leuke, nuttige tijdsbesteding
• Inzicht in eigen kwaliteiten
• Nieuwe vaardigheden: organiseren, samenwerken en communiceren
• Een succeservaring door vrijwillige inzet
• Nieuwe contacten met andere vrijwilligers en organisaties voor initiatieven

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
100 jongeren volgen een Young Leaders Light programma waarin zij een eigen plan voor een maatschappelijk initiatief ontwikkelen. In groepjes van 10 deelnemers volgen zij een serie van drie workshops waarin zij hun plan voorbereiden. Ondersteund door een jongerenwerker brengen zij hun plan in praktijk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085082
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Veenbaas
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Stichtse Vecht