Mobiele menu

Young Leaders Light Zandvoort

In Zandvoort hebben 51 jongeren meegedaan aan een zelf vormgegeven MDT-programma van talentontwikkeling, ontmoeting en maatschappelijke inzet. In kleine groepjes volgden zij workshops naar hun eigen interesse en bedachten gezamenlijk een plan voor een maatschappelijk initiatief. Zij kregen ondersteuning van lokale jongerenwerkers om hun plannen uit te voeren. Zoals cakejes bakken en uitdelen aan buurtbewoners en met hen in gesprek gaan, graffiti workshops voor jongeren rond het thema ‘vrijheid’ op Bevrijdingsdag, en een plan opstellen voor een nieuw skatepark samen met bewoners en gemeente. Hun inzet bracht positieve resultaten voor henzelf, omdat zij in contact kwamen met nieuwe mensen, nieuwe vaardigheden ontwikkelden (zoals samenwerken) en op een positieve manier leeftijdsgenoten konden ontmoeten. Maar ook voor de doelgroep van hun initiatieven - andere jeugd en volwassen buurtbewoners - zorgde hun inzet voor meer sociale verbondenheid en een betere onderlinge verhouding.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085087
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zandvoort